Absolvenți

 • 2023

  2023 - Absolvenți

  1. BERARIU D. ANDREI-COSMIN  Clasa a XII-a A

  2. BRÎNZĂ G. ALEXANDRU-IONUȚ  Clasa a XII-a A

  3. CHETRAR G. DINU  Clasa a XII-a A

  4. CHIRIAC IT. IONUŢ-ANDREI  Clasa a XII-a A

  5. CHISTOL T. ADRIAN  Clasa a XII-a A

  6. CIMPOI D. GHEORGHE  Clasa a XII-a A

  7. CIULEI C. GABRIEL-SEBASTIAN  Clasa a XII-a A

  8. DAVID V. MARIAN-DRAGOŞ  Clasa a XII-a A

  9. FÎNARU I. ANDREI-BOGDAN  Clasa a XII-a A

  10. GHIVIZIU N. SEBASTIAN-GABRIEL  Clasa a XII-a A

  11. GÎNJU C. ANDREI  Clasa a XII-a A

  12. GRĂDINARU V. ROBERT-GABRIEL  Clasa a XII-a A

  13. IACOB G. DANIEL-MIHAI  Clasa a XII-a A

  14. ICHIM D. CONSTANTIN-COSMIN  Clasa a XII-a A

  15. MATEI D. ILIE-DĂNUȚ  Clasa a XII-a A

  16. MĂRICUȚA I. MARIAN-IONUȚ  Clasa a XII-a A

  17. MORARU S. ALEXANDRU  Clasa a XII-a A

  18. MREJERU CM. VLĂDUȚ-ADRIAN  Clasa a XII-a A

  19. RADU C. CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  20. RUDAC P. VLAD-ȘTEFAN  Clasa a XII-a A

  21. RUSU N. NICUȘOR-VLAD-MIHAI  Clasa a XII-a A

  22. SEMIONOV A. GABRIEL  Clasa a XII-a A

  23. SPRIDON C. VASILE-VALENTIN  Clasa a XII-a A

  24. SURDU N. ALBERT-VALENTIN  Clasa a XII-a A

  25. BEȘLIU DC. IULIAN-ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

  26. BRUMĂ M. IOAN  Clasa a XII-a B

  27. BUINCIUC MG. ȘTEFAN-BOGDAN  Clasa a XII-a B

  28. BURLACU-VISTERNICU A. HORIA  Clasa a XII-a B

  29. BUTA L. ȘTEFAN  Clasa a XII-a B

  30. BUZINCU A. PETRU-GABRIEL  Clasa a XII-a B

  31. CIUPERCĂ M. ILIE  Clasa a XII-a B

  32. COJOCARI A. ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

  33. COZMEI NO. DARIUS-IOAN  Clasa a XII-a B

  34. FÎNARU LI. BOGDAN-ANDREI  Clasa a XII-a B

  35. FLOREA P. FLORIN-CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

  36. GAFTON I. DAVID  Clasa a XII-a B

  37. GHEORGHICĂ I. VASILE  Clasa a XII-a B

  38. HABET M. GABRIEL  Clasa a XII-a B

  39. HABET M. MIHAI  Clasa a XII-a B

  40. MAGHEAR C. PETRU-ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

  41. MARDARI C. ANDREI  Clasa a XII-a B

  42. MIȘCARI D. IOAN  Clasa a XII-a B

  43. MURARU PG. PAUL-IONUȚ  Clasa a XII-a B

  44. NICA V. ALEXANDRU-GABRIEL  Clasa a XII-a B

  45. PANDELEA C. TEODOR-EMANUEL  Clasa a XII-a B

  46. PINTILIE V. VALENTIN  Clasa a XII-a B

  47. RAMAȘCANU C. FLORIN-CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

  48. RUSU V. DAMIAN  Clasa a XII-a B

  49. SĂNDULACHE C. FILIP-DIMITRIE  Clasa a XII-a B

  50. ZAHARIA D. FLORENTIN-VLAD  Clasa a XII-a B

  51. ABUNEI C. GABRIELA-INGRID  Clasa a XII-a C

  52. BOTEZATU GT. ŞTEFANIA  Clasa a XII-a C

  53. CALINCIUC CD. ALEXANDRA-ANDREEA  Clasa a XII-a C

  54. CIUREANU C. CONSTANTIN-VIOREL  Clasa a XII-a C

  55. COSTACHE F. ELENA-AMALIA  Clasa a XII-a C

  56. COSTEA V. ȘTEFANIA  Clasa a XII-a C

  57. COȚOFANĂ C. LAVINIA-GABRIELA  Clasa a XII-a C

  58. DĂNILĂ G. ELENA  Clasa a XII-a C

  59. DUMITRAȘCU MM. OANA-ANDREEA  Clasa a XII-a C

  60. FILIP C. IONELA-PETRONELA  Clasa a XII-a C

  61. GHERASIM F. MARTA-ȘTEFANIA  Clasa a XII-a C

  62. IOSUPESCU VD. DENISE-GABRIELA  Clasa a XII-a C

  63. ÎNECATU M. PAULA  Clasa a XII-a C

  64. LUPU V. ANDREEA-DIANA  Clasa a XII-a C

  65. MERLAN V. IUSTIN-VALENTIN  Clasa a XII-a C

  66. NEAGU ML. ANDREEA-RAMONA  Clasa a XII-a C

  67. PANTIA M. IONELA  Clasa a XII-a C

  68. PĂDURARU P. MĂDĂLINA-ELENA  Clasa a XII-a C

  69. PÎRĂU M. ELENA-ANEMONA  Clasa a XII-a C

  70. ROTARIU D. ELENA-PETRONELA  Clasa a XII-a C

  71. RUMEGA I. KARINA-ȘTEFANIA  Clasa a XII-a C

  72. SAJIN I. SEBASTIAN  Clasa a XII-a C

  73. SIMIONICĂ VT. MIHAELA  Clasa a XII-a C

  74. SIMIRAŞ A. NECTARIA  Clasa a XII-a C

  75. SÎRBU I. ȘTEFANIA  Clasa a XII-a C

  76. ȘCHEIANU G. CARMEN-ANDREEA  Clasa a XII-a C

  77. ȚIGĂNESCU P. NARCISA-ELENA  Clasa a XII-a C

  78. ȚUGULEA M. PARASCHIVA-PAULA  Clasa a XII-a C

  79. VASCAUȚAN A. ILARIA  Clasa a XII-a C

  80. VITORIANU C. LAURA-GEORGIANA  Clasa a XII-a C

  81. VOIA V. ELENA-GABRIELA  Clasa a XII-a C

  82. VOLANSCHE M. ANDREEA  Clasa a XII-a C

 • 2022

  2022 - Absolvenţi

  1. ALEXA D. ANDREI  Clasa a XII-a A

  2. ANISIA V. CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  3. APOSTU M. MARIUS-EMANUEL  Clasa a XII-a A

  4. BAGU N. MIHAI  Clasa a XII-a A

  5. BOLDIŞOR G. VLASIE  Clasa a XII-a A

  6. BRIGHIU M. MARIAN-CLAUDIU  Clasa a XII-a A

  7. CECUSIN A. MIHAI  Clasa a XII-a A

  8. CELMARE I. TEODOR-GABRIEL  Clasa a XII-a A

  9. CONDURACHE S. EUSEBIU  Clasa a XII-a A

  10. DĂNCIANU CN. VLAD-NICOLAE  Clasa a XII-a A

  11. DĂNILĂ C. IONUȚ-CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  12. DRAGAN P. FLORIN  Clasa a XII-a A

  13. DRUMEA D. ALIN-DANIEL  Clasa a XII-a A

  14. GARMACEAN V. VALERIAN  Clasa a XII-a A

  15. GAVRIL C. SILVIU-ANDREI  Clasa a XII-a A

  16. HANGANU C. PARASCHIV-DUMITRU  Clasa a XII-a A

  17. HUMĂ C. ANDREI  Clasa a XII-a A

  18. LUCA C. RĂZVAN  Clasa a XII-a A

  19. MORARI M. GEORGE  Clasa a XII-a A

  20. NEDELCU M. MIHAIL  Clasa a XII-a A

  21. NEGRU V. IOAN  Clasa a XII-a A

  22. NEGRU V. NICOLAE  Clasa a XII-a A

  23. PRISACARIU-COZMA P. STELIAN  Clasa a XII-a A

  24. RAREȘ I. MATEI  Clasa a XII-a A

  25. ROMANIUC D. SERAFIM  Clasa a XII-a A

  26. TAGARCEA I. IOAN-GABRIEL  Clasa a XII-a A

  27. TITIANU M. ANDREI  Clasa a XII-a A

  28. TURCITU MC. MARIUS-PETRONEL  Clasa a XII-a A

  29. CHELARU CC. GABRIEL-CIPRIAN  Clasa a XII-a B

  30. CHIRILĂ C. COSMIN-CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

  31. COCA V. FELIX-VASILE  Clasa a XII-a B

  32. ENACHE M. MIHAI-ANDREI  Clasa a XII-a B

  33. ERMURACHE E. DAN  Clasa a XII-a B

  34. FLOREA S. FLORINEL  Clasa a XII-a B

  35. GHEORGHIU C. COSMIN-VASILE  Clasa a XII-a B

  36. GHIORGHIESCU SN. ANDREI-COSMIN  Clasa a XII-a B

  37. GRIGORE N. DRAGOŞ-NICOLAE  Clasa a XII-a B

  38. GRIGORESCU V. ILIE  Clasa a XII-a B

  39. IBĂNIȘTEANU E. ALEXANDRU-MIHAI  Clasa a XII-a B

  40. ICHIM CR. ȘTEFAN  Clasa a XII-a B

  41. IFTIME V. FLAVIUS-CĂLIN  Clasa a XII-a B

  42. MAXIM M. MARIAN-ȘTEFAN  Clasa a XII-a B

  43. MIHAI G. IONUȚ-CRISTIAN  Clasa a XII-a B

  44. MIRON G. NICOLAE-ANDREI  Clasa a XII-a B

  45. NEAGA N. NICOLAE  Clasa a XII-a B

  46. NEAGU ML. IONUȚ-CĂTĂLIN  Clasa a XII-a B

  47. POPA V. ANDREI  Clasa a XII-a B

  48. SIMINCIUC L. TEOFIL  Clasa a XII-a B

  49. SÎNZEANU RM. NICOLAE  Clasa a XII-a B

  50. STAFI V. LUCIAN-VICTOR  Clasa a XII-a B

  51. STRATULAT M. JULIO-GEORGE  Clasa a XII-a B

  52. ȚARANU M. ANDREI  Clasa a XII-a B

  53. URSU I. MAXIM  Clasa a XII-a B

  54. ZELINCĂ C. ŞTEFAN-CRISTINEL  Clasa a XII-a B

  55. ADAMACHE D. OANA-GABRIELA  Clasa a XII-a C

  56. BEJAN CC. SÎNZIANA-DENISA  Clasa a XII-a C

  57. BEJĂNARU C. DUMITRU-MARIAN  Clasa a XII-a C

  58. BOTICA S. SILVIAN  Clasa a XII-a C

  59. CĂLUGĂRU M. ALEXANDRA-GABRIELA  Clasa a XII-a C

  60. CIOBANU A. MARIANA  Clasa a XII-a C

  61. CIOBANU M. ANDREEA-BIANCA  Clasa a XII-a C

  62. CIUBOTARIU G. DRAGOȘ-PARASCHIV  Clasa a XII-a C

  63. CRENGANIȘ CC. ELENA-ANDRA  Clasa a XII-a C

  64. CREŢU I. BIANCA-MELISSA  Clasa a XII-a C

  65. GEMANARI ID. VASILICA  Clasa a XII-a C

  66. GRĂDINARU L. RALUCA-ELENA  Clasa a XII-a C

  67. GRIGORIU V. GABRIEL-CRISTIAN  Clasa a XII-a C

  68. IONESCU C. DIANA-MIHAELA  Clasa a XII-a C

  69. IOVIŢĂ N. ALECSANDRA  Clasa a XII-a C

  70. ISTRATI I. MARIA  Clasa a XII-a C

  71. MACOVEI G. LILIANA-BEATRICE  Clasa a XII-a C

  72. MARELE F. FLORIN  Clasa a XII-a C

  73. MOISII I. MARIA  Clasa a XII-a C

  74. NICURIUC I. PAULA  Clasa a XII-a C

  75. ONOFRAȘ LD. DELIA-DUMITRIȚA  Clasa a XII-a C

  76. OSTAFICIUC C. MARIAN-EMANUEL  Clasa a XII-a C

  77. PASCARU V. ELENA-DENISA  Clasa a XII-a C

  78. POPA MC. AMAR-ENRICO  Clasa a XII-a C

  79. RUDAC P. ANA-MARIA  Clasa a XII-a C

  80. RUSU C. ADRIAN-CONSTANTIN  Clasa a XII-a C

  81. SAJÎN I. ALEXANDRA  Clasa a XII-a C

  82. SĂRBUŞCĂ S. VICTOR  Clasa a XII-a C

  83. TAMBUR M. JUSTINA  Clasa a XII-a C

  84. TUDOR P. MARIA  Clasa a XII-a C

  85. UGLEA D. DAMIAN  Clasa a XII-a C

 • 2021

  2021 - Absolvenţi

  1. AGACHI L. MIHAI-COSMIN  Clasa a XII-a A

  2. BENZARI A. IULIAN  Clasa a XII-a A

  3. BULGARU C. TEOTIM-PAVEL  Clasa a XII-a A

  4. CENUŞĂ CC. COSMIN-CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  5. CHIURLEA -. ROBERT GABRIEL  Clasa a XII-a A

  6. CIORNEI DD. NICU FLORIN  Clasa a XII-a A

  7. CIREŞ S. CĂLINIC  Clasa a XII-a A

  8. CONSTANTINOVICI I. LAURENȚIU  Clasa a XII-a A

  9. FISTICAN O. VLADIMIR  Clasa a XII-a A

  10. GANEA G. VENIAMIN  Clasa a XII-a A

  11. GAVRILIŢA G. VASILE  Clasa a XII-a A

  12. IACOB M. MIHAI  Clasa a XII-a A

  13. LEONTE I. CRISTIAN-DUMITRU  Clasa a XII-a A

  14. LUCA CF. BOGDAN-ȘTEFAN  Clasa a XII-a A

  15. LUNGU I. ILIE  Clasa a XII-a A

  16. LUPU M. DUMITRU  Clasa a XII-a A

  17. MIHALACHE OP. ANDREI  Clasa a XII-a A

  18. MIHALACHE V. ȘTEFAN  Clasa a XII-a A

  19. MOISA C. MARIAN  Clasa a XII-a A

  20. NEDELCU M. PETRU  Clasa a XII-a A

  21. PENTIUC LP. EMILIAN-PAUL  Clasa a XII-a A

  22. PRICOP R. EMANUEL  Clasa a XII-a A

  23. ROMANIUC M. CONSTANTIN-EMANUEL  Clasa a XII-a A

  24. ROTARU I. ANDREI-VLAD  Clasa a XII-a A

  25. SANDACHE G. FLORIN  Clasa a XII-a A

  26. SANDU C. CRISTI  Clasa a XII-a A

  27. SAVA RC. ALIN  Clasa a XII-a A

  28. SINESCU C. ŞTEFAN  Clasa a XII-a A

  29. SÎTĂ A. ȘTEFAN  Clasa a XII-a A

  30. STAN LI. GEORGE-GABRIEL  Clasa a XII-a A

  31. ŞTEFĂNESCU GC. CRISTINEL-FLORIN  Clasa a XII-a A

  32. ALBU D. PAUL-DENIS  Clasa a XII-a B

  33. BARABULĂ Ş. ȘTEFAN  Clasa a XII-a B

  34. BÎGU L. ALIN-LEONAŞ  Clasa a XII-a B

  35. BOSNEANU N. COSMIN  Clasa a XII-a B

  36. BREAHNĂ IC. IUSTINIAN-VASILE  Clasa a XII-a B

  37. BUZINCU A. ADRIAN-NECULAI  Clasa a XII-a B

  38. CARABEȚ S. GHEORGHE  Clasa a XII-a B

  39. CHIRVASĂ I. DANIEL  Clasa a XII-a B

  40. CIOCÎNTĂ R. RADU-IONUȚ  Clasa a XII-a B

  41. CODĂESCU D. IUSTIN-OLIVIAN  Clasa a XII-a B

  42. CRACANĂ R. PETRU  Clasa a XII-a B

  43. CRAIU IL. CĂTĂLIN-MARIAN  Clasa a XII-a B

  44. CRUDU E. MARIAN  Clasa a XII-a B

  45. CURECHERIU C. MARIUS-GABRIEL  Clasa a XII-a B

  46. DAVID I. MARIUS-GABRIEL  Clasa a XII-a B

  47. DOROŞINCĂ ME. MATEI-TEODOR  Clasa a XII-a B

  48. GHILAN IL. DAMIAN  Clasa a XII-a B

  49. GRIGORIU I. IOAN  Clasa a XII-a B

  50. HRISCU C. OVIDIU-GABRIEL  Clasa a XII-a B

  51. IURAȘCU V. VASILE-BOGDAN  Clasa a XII-a B

  52. MAJERU I. IONUȚ  Clasa a XII-a B

  53. MANOLE G. TEODOR-NICOLAE  Clasa a XII-a B

  54. NEMERENCO V. ALEXEI  Clasa a XII-a B

  55. PARASCHIV D. DANIEL-IONEL  Clasa a XII-a B

  56. PARASCHIV V. IULIAN-ADRIAN  Clasa a XII-a B

  57. PASCU L. ALEXANDRU-CRISTIAN  Clasa a XII-a B

  58. PÎRLOG I. SEVERIAN  Clasa a XII-a B

  59. PÎRLOG I. SILUAN  Clasa a XII-a B

  60. RĂDUCANU-DODU M. IONIŢĂ  Clasa a XII-a B

  61. SÎNZIEANU D. CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

  62. STOLERU EC. ȘTEFAN-ADRIAN  Clasa a XII-a B

  63. ŢUGUI I. ANDREI-LUCIAN  Clasa a XII-a B

  64. ADUMITROAIEI G. SORIN-FLORIN  Clasa a XII-a C

  65. BÎRZU OC. ALEXANDRU-CONSTANTIN  Clasa a XII-a C

  66. BODESCU D. TUDOR-ANDREI  Clasa a XII-a C

  67. BOIŞTEANU C. ADINA-GEORGIANA  Clasa a XII-a C

  68. BOTICĂ M. ANDREI  Clasa a XII-a C

  69. BUZA A. MAXIM  Clasa a XII-a C

  70. COSTAN M. IOANA  Clasa a XII-a C

  71. GAȚU C. ELENA-CLAUDIA  Clasa a XII-a C

  72. GRĂJDEANU PS. VIRGIL-PETRU  Clasa a XII-a C

  73. IACOB C. ANA-MARIA  Clasa a XII-a C

  74. IVASCIUK G. GABRIEL  Clasa a XII-a C

  75. LUNGU C. ALEXANDRA  Clasa a XII-a C

  76. MĂTRESCU S. ŞTEFANA-SANDA  Clasa a XII-a C

  77. MECLEA C. IOANA  Clasa a XII-a C

  78. MIRON Ş. MIHAELA-CRISTINA  Clasa a XII-a C

  79. MORARIU G. ȘTEFANIA-FLORENTINA  Clasa a XII-a C

  80. OBOROC N. ALEXEI  Clasa a XII-a C

  81. PANDELEA C. MARIA-EMILIA  Clasa a XII-a C

  82. PÎNTEA D. PAULA-IONELA  Clasa a XII-a C

  83. PLATON C. CASIANA  Clasa a XII-a C

  84. ROŞCA I. ADRIAN  Clasa a XII-a C

  85. ROŞCA I. NATALIA  Clasa a XII-a C

  86. ROŞCA V. ANDREI  Clasa a XII-a C

  87. SPÂNU I. DENISA-LORENA  Clasa a XII-a C

  88. VARTAN V. ANA  Clasa a XII-a C

  89. VRANCEAN R. EUGEN  Clasa a XII-a C

 • 2020

  2020 - Absolvenți

  1. BACIU I. ŞTEFAN-RĂZVAN  Clasa a XII-a A

  2. BOLOCAN EA. IONUŢ-GABRIEL  Clasa a XII-a A

  3. BOSÎNCEANU M. IOAN  Clasa a XII-a A

  4. BURDUJA G. DIMITRIE  Clasa a XII-a A

  5. BUZA A. IOSIF  Clasa a XII-a A

  6. CAROL G. CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  7. COȘULEANU C. GABRIEL-COSMIN  Clasa a XII-a A

  8. DAMIAN A. TONI-ALIN  Clasa a XII-a A

  9. DAVID C. MARIUS-CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  10. DAVID DP. ANDI-MIHAIL  Clasa a XII-a A

  11. DODON G. GRIGORE  Clasa a XII-a A

  12. GRIEROSU PI. CONSTANTIN-EMILIAN  Clasa a XII-a A

  13. GRIGORAŞ M. DANIEL-MIHAI  Clasa a XII-a A

  14. IRIMIŢA S. IONUŢ-FLORIN  Clasa a XII-a A

  15. MUNTEANU C. SILVIU  Clasa a XII-a A

  16. PÎJÎN M. GRIGORIE  Clasa a XII-a A

  17. RACOVIŢA A. VASILE  Clasa a XII-a A

  18. VASILICĂ D. LIVIU-ŞTEFAN  Clasa a XII-a A

  19. ZUBENCO S. MAXIMILIAN  Clasa a XII-a A

  20. CIOCAN C. PETRU  Clasa a XII-a B

  21. COJOCARU V. VICTOR  Clasa a XII-a B

  22. DAMIAN MM. GHEORGHE-MARIUS  Clasa a XII-a B

  23. DAVID M. BOGDAN-PETRU  Clasa a XII-a B

  24. DUMITRU FI. ANDREI  Clasa a XII-a B

  25. GRIGORAȘ C. SEBASTIAN-CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

  26. LUCA IS. PAVEL  Clasa a XII-a B

  27. MARELE F. MARIAN  Clasa a XII-a B

  28. MURARIU L. PETRU-DANIEL  Clasa a XII-a B

  29. PETRACHI N. ANDREI  Clasa a XII-a B

  30. POSTOLACHE V. AUGUSTIN  Clasa a XII-a B

  31. PRUTEANU G. GEORGE-ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

  32. RUDAC P. PETRIŞOR-GABRIEL  Clasa a XII-a B

  33. RUMEGA I. VLĂDUȚ-VASILE  Clasa a XII-a B

  34. RUSU E. ANDREI-GEORGEL  Clasa a XII-a B

  35. SPIRIDON IA. EDUARD-NICU  Clasa a XII-a B

  36. ŞTEFÎRȚĂ A. FLORIN  Clasa a XII-a B

  37. TANASE C. IOAN  Clasa a XII-a B

  38. UNGUREANU N. DUMITRU-GEORGE  Clasa a XII-a B

  39. ZAMFIR CG. DENIS-GABRIEL  Clasa a XII-a B

  40. ZELINCĂ D. CIPRIAN  Clasa a XII-a B

  41. ACIUBOTĂRIŢEI IA. ANA MARIA  Clasa a XII-a C

  42. AFTANASE GP. ALEXANDRA-GEORGIANA  Clasa a XII-a C

  43. ALEXA A. RALUCA MELANIA  Clasa a XII-a C

  44. ARGATU G. GAVRIL  Clasa a XII-a C

  45. BĂLĂUŢĂ C. IOANA  Clasa a XII-a C

  46. BELIBOU G. MARIA EMILIA  Clasa a XII-a C

  47. BILEANSCHI V. ARTUR  Clasa a XII-a C

  48. CIUBOTARU G. MARIA  Clasa a XII-a C

  49. CLIM V. MĂDĂLINA-VALERIA  Clasa a XII-a C

  50. CONDUR I. CRINA-IULIANA  Clasa a XII-a C

  51. CONDURACHE M. IONUȚ  Clasa a XII-a C

  52. CRIŞU T. NICOLETA-GEORGIANA  Clasa a XII-a C

  53. FOTEA VV. IOANA  Clasa a XII-a C

  54. GÎNJU C. ANA-MARIA  Clasa a XII-a C

  55. GROSU D. TEODOR-MARIAN  Clasa a XII-a C

  56. IROD I. ŞTEFAN-ALEXANDRU  Clasa a XII-a C

  57. JÎTARU G. ADINA CRISTINA  Clasa a XII-a C

  58. LUNGULEAC LE. ALEXANDRU-THEODOR  Clasa a XII-a C

  59. MANOLACHE P. PETRONEL  Clasa a XII-a C

  60. MELINTE H. CRISTIAN-GEORGE  Clasa a XII-a C

  61. NIȚĂ R. ALEXANDRU  Clasa a XII-a C

  62. ORAC L. VERONICA  Clasa a XII-a C

  63. PAVEL GM. DOINIŢA-IONELA  Clasa a XII-a C

  64. PINTILIE M. RALUCA-MIHAELA  Clasa a XII-a C

  65. RADU N. TEOFIL  Clasa a XII-a C

  66. SMEREA M. IULIANA-ELENA  Clasa a XII-a C

  67. STĂNESCU MD. DANIEL  Clasa a XII-a C

  68. ŞVECICOV V. LAUDICIA  Clasa a XII-a C

  69. URSESCU S. CAMELIA  Clasa a XII-a C

  70. VOLANSCHE M. ELENA-MIHAELA  Clasa a XII-a C

 • 2019

  2019 - Absolvenţi

  1. AVÎRVAREI V. ALEXANDRU  Clasa a XII-a A

  2. BUBURUZ G. PETRU  Clasa a XII-a A

  3. CEAI AB. GABRIEL  Clasa a XII-a A

  4. CIMPOI D. DUMITRU  Clasa a XII-a A

  5. DIACONU I. MARIAN  Clasa a XII-a A

  6. FILIP PD. DANIEL-ALEX  Clasa a XII-a A

  7. GAFIȚA N. FLORIN  Clasa a XII-a A

  8. IFTIME G. COSMIN  Clasa a XII-a A

  9. IORDĂCHESCU VR. COSMIN-DANIEL  Clasa a XII-a A

  10. MARCIUC G. MARIUS-CĂTĂLIN  Clasa a XII-a A

  11. MIHOCI D. DIMITRIS-RAFAIL  Clasa a XII-a A

  12. MOISII C. ANDREI  Clasa a XII-a A

  13. MORARIU G. DUMITRU-SERGIU  Clasa a XII-a A

  14. NEDELCU M. ALEXANDRU  Clasa a XII-a A

  15. NUȚU V. ȘTEFAN-DUMITRU  Clasa a XII-a A

  16. PÂRŢAC C. VLAD-FLORIN  Clasa a XII-a A

  17. POPIŢANU C. EDUARD-IONUȚ  Clasa a XII-a A

  18. ROTARU C. EDWARD-MARIAN  Clasa a XII-a A

  19. ROTARU DE. SEBASTIAN-MARIAN  Clasa a XII-a A

  20. RUSU CL. ȘTEFAN-EUSEBIU  Clasa a XII-a A

  21. TIBA A. VASILICĂ-ANTONEL  Clasa a XII-a A

  22. TIHON I. ION  Clasa a XII-a A

  23. TUDOR P. TEODOR  Clasa a XII-a A

  24. ACIUBOTĂRIŢEI IA. ARSENIE  Clasa a XII-a B

  25. ANGHEL MG. FLORIN-BURHANETIN  Clasa a XII-a B

  26. APOPEI C. ANTONIE  Clasa a XII-a B

  27. APOSTOL R. ALEXANDRU-ANDREI  Clasa a XII-a B

  28. ARMAŞU C. RĂZVAN-SEBASTIAN  Clasa a XII-a B

  29. ATODIRESEI V. VALENTIN-FLORIN  Clasa a XII-a B

  30. AVASILOAEI G. GHEORGHE  Clasa a XII-a B

  31. BOTEZ D. IOAN-NICOLAE  Clasa a XII-a B

  32. BRANIȘTE A. IUVENALIU  Clasa a XII-a B

  33. CEACÎRU G. ȘTEFAN-CRISTIAN-IONUŢ  Clasa a XII-a B

  34. CROITORU C. ȘTEFAN-LUCIAN  Clasa a XII-a B

  35. DORNEANU N. GHEORGHE  Clasa a XII-a B

  36. DUMITRU NC. ŞTEFAN-LUCIAN  Clasa a XII-a B

  37. ENACHE G. MĂDĂLIN-ȘTEFĂNUȚ  Clasa a XII-a B

  38. FANDARAC SP. REMUS-PETRICĂ  Clasa a XII-a B

  39. FLOREA I. NARCIS-IONUȚ  Clasa a XII-a B

  40. GHIORGHIESCU SN. SORIN-DANIEL  Clasa a XII-a B

  41. MORARI M. COSMIN-ANDREI  Clasa a XII-a B

  42. NIŢĂ F. COSMIN-FLORIN  Clasa a XII-a B

  43. ORZETIC B. ȘTEFAN  Clasa a XII-a B

  44. RUSU C. CONSTANTIN-SERGIU  Clasa a XII-a B

  45. SIMINCIUC L. ŞTEFAN-GABRIEL  Clasa a XII-a B

  46. SIMIRAŞ I. TEODOR-ADRIAN  Clasa a XII-a B

  47. SPÂNU V. IULIAN-CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

  48. VLASE I. DRAGOȘ-MARIAN  Clasa a XII-a B

  49. BACINSCHI G. TEODORA-GEORGIANA  Clasa a XII-a C

  50. BACINSCHI N. ȘTEFANA-MIHAELA  Clasa a XII-a C

  51. BOIȘTEANU C. DELIA  Clasa a XII-a C

  52. BUTNARU LD. ANDREEA-GABRIELA  Clasa a XII-a C

  53. BUZATU D. MARIA-LAURA  Clasa a XII-a C

  54. CHIFAN F. COSMINA-FLORINA  Clasa a XII-a C

  55. CHIHAIA C. ANDREEA-MARIA  Clasa a XII-a C

  56. CONSTANTINESCU E. ŞTEFAN-EUGEN  Clasa a XII-a C

  57. DIACONU N. MĂDĂLIN-ANDREI  Clasa a XII-a C

  58. DUMITRAŞCU CV. ANDRA  Clasa a XII-a C

  59. DUMITRU FI. DENISA-CORINA  Clasa a XII-a C

  60. LUNGU F. ANDREEA  Clasa a XII-a C

  61. MAI CI. REBECA-TEODORA  Clasa a XII-a C

  62. MARIN C. ANA-MARIA  Clasa a XII-a C

  63. MIHALACHE E. MARIAN-GEORGE  Clasa a XII-a C

  64. PATRAȘCU P. MARIA-GEANINA  Clasa a XII-a C

  65. PRICHICI IA. ANTONIA-MARIA  Clasa a XII-a C

  66. PUIU DC. TUDOR-ȘTEFAN  Clasa a XII-a C

  67. ROŞCA GC. MARIA-IULIANA  Clasa a XII-a C

  68. SCRIPNIC G. AURELIA  Clasa a XII-a C

  69. SOROCEANU I. EVA  Clasa a XII-a C

  70. TOMA M. ANDREEA-DIANA  Clasa a XII-a C

  71. ŢUGULEA G. MELISA-GEORGIANA  Clasa a XII-a C

  72. ŢURCANU M. ALEXANDRU-COSMIN  Clasa a XII-a C

  73. VISTERNICU C. MĂLINA-MIHAELA  Clasa a XII-a C

 • 2018

  2018 - Absolvenţi

  1. AGAPE D. MARIAN  Clasa a XII-a A

  2. ALBU A. BOGDAN-GABRIEL  Clasa a XII-a A

  3. ANDRIESEI A. ANDREI-VICTOR  Clasa a XII-a A

  4. ANDRIEȘ T. DRAGOȘ-ANDREI  Clasa a XII-a A

  5. BAER N. ANDREI  Clasa a XII-a A

  6. BÎGU L. RADU-ANDREI  Clasa a XII-a A

  7. CAMANARU PE. RADU-ANDREI  Clasa a XII-a A

  8. CHIFAN C. SEBASTIAN CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  9. CÎRCIUMARI E. ALEXEI  Clasa a XII-a A

  10. CORCACI-MARCU IC. IONUȚ  Clasa a XII-a A

  11. DOBREANU CM. MIHAIL  Clasa a XII-a A

  12. ENACHE C. EMILIAN  Clasa a XII-a A

  13. EPURE I. VALENTIN  Clasa a XII-a A

  14. GACIU V. GABRIEL-ANDREI  Clasa a XII-a A

  15. IFTIMIE A. PAVEL CRISTIAN  Clasa a XII-a A

  16. MARIN M. EMANUEL-MARCEL  Clasa a XII-a A

  17. MĂTRESCU Ş. IUSTIN  Clasa a XII-a A

  18. MORUZ E. ŞTEFAN  Clasa a XII-a A

  19. PANȚIRU G. SILVIU-CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  20. PĂRĂLEȘTE V. ION-COSMIN  Clasa a XII-a A

  21. POTOROACĂ C. IONUȚ-FLORIN  Clasa a XII-a A

  22. PUIU DC. VLAD-ANDREI  Clasa a XII-a A

  23. ROTARU V. DRAGOŞ-ANDREI  Clasa a XII-a A

  24. SCRIPNIC S. CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  25. TUDOSE M. GEORGE-RĂZVAN  Clasa a XII-a A

  26. URSACHE I. AUGUSTIN  Clasa a XII-a A

  27. URSU VD. ANDREI  Clasa a XII-a A

  28. VIERU C. RADU-CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  29. VOICU P. ADRIAN  Clasa a XII-a A

  30. ANDONI CV. PETRU  Clasa a XII-a B

  31. ANDRON P. RĂZVAN-ILIE  Clasa a XII-a B

  32. BORTAŞ IG. IONUŢ-GABRIEL  Clasa a XII-a B

  33. BOŢOC I. ALEXANDRU-IOAN  Clasa a XII-a B

  34. BUDEANU T. ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

  35. BURAGA V. VALENTIN-IONUȚ  Clasa a XII-a B

  36. BUTILĂ I. CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

  37. CHIOARIU ML. ŞTEFAN-LUCIAN  Clasa a XII-a B

  38. CHIŞ V. GEORGE IULIAN  Clasa a XII-a B

  39. CÎRȚÎCĂ D. NICOLAE  Clasa a XII-a B

  40. COSTIN D. ANDREI-VLĂDUŢ  Clasa a XII-a B

  41. CREȚU G. BOGDAN-IONUȚ  Clasa a XII-a B

  42. DOHON C. MARIAN  Clasa a XII-a B

  43. DRĂGHICEANU CI. FLORIN-THEODOR  Clasa a XII-a B

  44. GRĂDINARU C. ALIN-PETRONEL  Clasa a XII-a B

  45. IACOBUŢE F. MARIUS-CORNEL  Clasa a XII-a B

  46. LUNGU V. IOAN-GABRIEL  Clasa a XII-a B

  47. MATACHE ŞL. SILVIU-ȘTEFAN  Clasa a XII-a B

  48. MOISII I. IUSTINIAN  Clasa a XII-a B

  49. OHRINIUC RC. IOAN-CRISTIAN  Clasa a XII-a B

  50. PRISTĂVIȚA G. BOGDAN  Clasa a XII-a B

  51. RAREŞ I. IUSTIN  Clasa a XII-a B

  52. ROMAN N. MIHAI-DORINEL  Clasa a XII-a B

  53. ROMANCIUC G. IULIAN  Clasa a XII-a B

  54. RUSU V. ŞTEFĂNEL  Clasa a XII-a B

  55. SIMINICIANU CC. EDUARD-IUSTINIAN  Clasa a XII-a B

  56. SPRÎNCEANU S. MAXIM  Clasa a XII-a B

  57. STOLERU EC. ANDREI-MARIUS  Clasa a XII-a B

  58. URSACHE V. GEORGE  Clasa a XII-a B

  59. VÎRLAN D. DAVID-ANDREI  Clasa a XII-a B

  60. ANDREI D. DORU  Clasa a XII-a C

  61. ANDREI V. VLĂDUŢ-VASILICĂ  Clasa a XII-a C

  62. BĂDICEL M. MIHAI  Clasa a XII-a C

  63. BOIŞTEANU C. BIANCA-CERASELA  Clasa a XII-a C

  64. BULANCEA V. ALEXANDRA  Clasa a XII-a C

  65. CIOBANU M. ALEXANDRA-GABRIELA  Clasa a XII-a C

  66. CIOBANU M. CECILIU-GABRIEL  Clasa a XII-a C

  67. CIOBANU M. ROXANA  Clasa a XII-a C

  68. DIUGU M. LAVINIA-ELENA  Clasa a XII-a C

  69. DODAN I. ANDREEA-MARINELA  Clasa a XII-a C

  70. DRĂGUŞANU D. VASILE  Clasa a XII-a C

  71. ENACHE D. MARTHA  Clasa a XII-a C

  72. HÎNGĂNESCU D. DUMITRIŢA  Clasa a XII-a C

  73. IVAŞCU G. BEATRICE-ANDREEA  Clasa a XII-a C

  74. MACOVEI V. ŞTEFAN-PETRONEL  Clasa a XII-a C

  75. MARIAN G. MARIUS-GEORGE  Clasa a XII-a C

  76. NEDELCU N. PAULA-GEORGIANA  Clasa a XII-a C

  77. OLARIU D. MĂLINA VERONICA  Clasa a XII-a C

  78. PÎRLEA G. ELENA  Clasa a XII-a C

  79. PRIGOREANU D. DIANA-ŞTEFANIA  Clasa a XII-a C

  80. PRUTEANU C. TUDOREL  Clasa a XII-a C

  81. ROŞCA V. IOANA-TEODOSIA  Clasa a XII-a C

  82. RUMPEL M. GABRIELA-ALEXANDRA  Clasa a XII-a C

  83. SÎRBU P. MĂDĂLINA DANIELA  Clasa a XII-a C

  84. ŞERBAN V. ANA-MARIA  Clasa a XII-a C

  85. TOMA C. CONSTANTIN  Clasa a XII-a C

  86. TUDOREANU N. PAVEL  Clasa a XII-a C

  87. TUDOSĂ M. MĂLINA-COSMINA  Clasa a XII-a C

  88. VASILACHE NF. ŞTEFAN-IULIAN  Clasa a XII-a C

  89. ZUPCU V. MIHAI  Clasa a XII-a C

 • 2017

  2017 - Absolvenți

  1. APETROAIE D. IRINEL-RĂZVAN  Clasa a XII-a A

  2. BELENCHE C. IONUŢ  Clasa a XII-a A

  3. BORȘ C. IONUȚ  Clasa a XII-a A

  4. CARAUȘ V. LILIAN  Clasa a XII-a A

  5. DASCĂLU C. GEORGE SEBASTIAN  Clasa a XII-a A

  6. DAVID C. ANDREI-IONUȚ  Clasa a XII-a A

  7. DOROHOI C. ȘTEFAN-ADRIAN  Clasa a XII-a A

  8. GĂINĂ GA. MARIUS ANDREI  Clasa a XII-a A

  9. GHERASĂ M. GABRIEL-ANDREI  Clasa a XII-a A

  10. IGNAT M. SEVER GABRIEL  Clasa a XII-a A

  11. MANOLE G. ȘTEFAN-PETRU  Clasa a XII-a A

  12. MATACHE C. ANDREI  Clasa a XII-a A

  13. MINDIRIGIU B. ALEXANDRU-LIVIU  Clasa a XII-a A

  14. MIZIN S. NICOLAI  Clasa a XII-a A

  15. NISTOR M. COSMIN-DUMITRU  Clasa a XII-a A

  16. PĂDUREŢ C. ȘTEFAN  Clasa a XII-a A

  17. PETRIŞOR V. VASILICĂ-ANDREI  Clasa a XII-a A

  18. RĂDEANU IC. ADRIAN  Clasa a XII-a A

  19. ȘCVÎROV I. MARIAN  Clasa a XII-a A

  20. VERDEŞ G. TIBERIUS IONUŢ  Clasa a XII-a A

  21. VERGA D. CRISTIAN-CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  22. ADOMNICĂI M. MARIAN  Clasa a XII-a B

  23. BRIGHIU Ș. MARIAN-ȘTEFAN  Clasa a XII-a B

  24. BUDEANU T. ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

  25. BURDUJĂ C. NICOLAE  Clasa a XII-a B

  26. CHIHAIA C. GABRIEL-IONEL  Clasa a XII-a B

  27. DANILIUC C. ANDREI  Clasa a XII-a B

  28. DIAC D. DUMITRU  Clasa a XII-a B

  29. FLOREA E. GABRIEL-CRISTIAN  Clasa a XII-a B

  30. GANIA TT. TOMA-TRAIAN  Clasa a XII-a B

  31. GRAUR S. ȘTEFAN-ILIE  Clasa a XII-a B

  32. GRIGORAȘ MM. EDUARD-DANIEL  Clasa a XII-a B

  33. HRISCU R. IONUȚ  Clasa a XII-a B

  34. ILIESCU MC. CODRIN-CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

  35. IVAN CT. EMANUEL-GABRIEL  Clasa a XII-a B

  36. MEREACRE S. VORFOLOMEI  Clasa a XII-a B

  37. MIHALACHE P. CODRIN PETRU  Clasa a XII-a B

  38. MIRON Ș. MARIUS-ŞTEFĂNUŢ  Clasa a XII-a B

  39. MURARU PG. GEORGE-GABRIEL  Clasa a XII-a B

  40. NEGARĂ T. ALEXANDRU-CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

  41. PINTILIE N. COSMIN-ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

  42. RÂMBU IG. IOACHIM-ANDREI  Clasa a XII-a B

  43. SOBULEAC O. VASILE  Clasa a XII-a B

  44. SPIRIDON C. ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

  45. STANCIU I. IOAN-ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

  46. ȘURPANU G. ROBERT-IONUȚ  Clasa a XII-a B

  47. VOICU P. PETRICĂ  Clasa a XII-a B

  48. ANDRIEȘ T. ALEXANDRA-ȘTEFANIA  Clasa a XII-a C

  49. BEJAN CC. IULIAN  Clasa a XII-a C

  50. CANDALEA V. IULIAN  Clasa a XII-a C

  51. CAZACU D. CRISTIAN  Clasa a XII-a C

  52. CIOBANU P. IRINEL-PETRU  Clasa a XII-a C

  53. CIOBOTARU C. LORENA  Clasa a XII-a C

  54. COVALIU AM. ANA-GABRIELA  Clasa a XII-a C

  55. GRAUR S. TEODOR-VASILE  Clasa a XII-a C

  56. HOGAȘ CF. CODRIN-FLORIAN  Clasa a XII-a C

  57. IANTZ G. FLORENTINA  Clasa a XII-a C

  58. ILIE M. COSTIN DANIEL  Clasa a XII-a C

  59. JOROVLEA M. MARIUS-CONSTANTIN  Clasa a XII-a C

  60. MANGALAGIU M. ANDREEA-MĂDĂLINA  Clasa a XII-a C

  61. NECHIFOR C. ANDREI  Clasa a XII-a C

  62. NECHITA I. FLAVIA-ADELINA  Clasa a XII-a C

  63. OLARU S. ADELINA-GEORGIANA  Clasa a XII-a C

  64. RUSU M. MONICA-FLORENTINA  Clasa a XII-a C

  65. SOROCEANU I. NONA  Clasa a XII-a C

  66. TIMOFTE P. ANDREEA  Clasa a XII-a C

  67. ȚUGULEA M. IONELA  Clasa a XII-a C

  68. ȚURCANU I. IULIANA-DIANA  Clasa a XII-a C

 • 2016

  2016 - Absolvenți

  1. ANCUȚA I. TONY MARIAN  Clasa a XII-a A

  2. APOPEI I. ŞTEFAN IULIAN  Clasa a XII-a A

  3. ARGHIRE A. MARIAN ANDREI  Clasa a XII-a A

  4. BIDIRLIU I. ANDREI  Clasa a XII-a A

  5. BOAGHE R. ROMAN  Clasa a XII-a A

  6. BONBARI C. CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  7. CARARE N. ALEX NECULAI  Clasa a XII-a A

  8. CAZMET D. DUMITRU  Clasa a XII-a A

  9. CODAESCU D. EMANUEL DANIEL  Clasa a XII-a A

  10. CODAESCU D. MARIAN TIBERIU  Clasa a XII-a A

  11. COLTA F. ALEXANDRU  Clasa a XII-a A

  12. DORNEANU N. ANDREI  Clasa a XII-a A

  13. ENEA M. MIHAI MIREL  Clasa a XII-a A

  14. GAFITA P. VLAD  Clasa a XII-a A

  15. IACOB C. FLORIN CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  16. LUCA C. DRAGOS IULIAN  Clasa a XII-a A

  17. LUPU M. MIHAI ALEXANDRU  Clasa a XII-a A

  18. MARIN N. ILIE IULIAN  Clasa a XII-a A

  19. PARASCHIV I. CATALIN DUMITRU  Clasa a XII-a A

  20. PASCAL M. OVIDIU  Clasa a XII-a A

  21. PETROAIA D. GABRIEL  Clasa a XII-a A

  22. PINTILIE M. GEORGE MIHAI  Clasa a XII-a A

  23. RASCOVSCHI N. TIBERIU GRIGORE  Clasa a XII-a A

  24. ROMANIUC M. MIHAI EDUARD  Clasa a XII-a A

  25. SHIHADEH F. HAITHAM  Clasa a XII-a A

  26. SIMIRAŞ I. IOAN  Clasa a XII-a A

  27. STIHARU D. CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  28. ȘOVEA E. ALEXANDRU  Clasa a XII-a A

  29. ȘTEFANACHE I. IUSTIN CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  30. ȘUIU I. FLORIN  Clasa a XII-a A

  31. VASILCIUC A. ARCADII  Clasa a XII-a A

  32. ZAHARIA D. CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  33. ARSENE G. GEORGE RAZVAN  Clasa a XII-a B

  34. BĂICEANU A. ALEXANDRA  Clasa a XII-a B

  35. BĂICEANU A. ROXANA  Clasa a XII-a B

  36. BEJAN N. ANDREEA  Clasa a XII-a B

  37. CHISĂLIȚĂ A. ȘTEFANIA GEANINA  Clasa a XII-a B

  38. CIUBOTARU C. ELENA MĂDĂLINA  Clasa a XII-a B

  39. CIUTA M. ROXANA MADALINA  Clasa a XII-a B

  40. CROITORU I. DOINA  Clasa a XII-a B

  41. DIACONU I. MIRELA  Clasa a XII-a B

  42. DODAN I. FLORIN ANDREI  Clasa a XII-a B

  43. JUNCU F. VLAD FLORIN  Clasa a XII-a B

  44. OLARIU G. OLTITA ANDREEA  Clasa a XII-a B

  45. PRUTEANU C. COSMIN  Clasa a XII-a B

  46. RĂUŢU C. ANDREEA  Clasa a XII-a B

  47. ROSCAN P. PETRONELA AMORINA  Clasa a XII-a B

  48. SAVIN M. ELENA GEORGIANA  Clasa a XII-a B

  49. SPATARU V. ELENA  Clasa a XII-a B

  50. STRĂINU O. AUGUSTIN  Clasa a XII-a B

  51. TELEMAN C. FLORENTINA  Clasa a XII-a B

  52. TOMA M. ANTONELA  Clasa a XII-a B

  53. UNGURIANU O. VLAD MARIUS  Clasa a XII-a B

  54. URSACHI C. SERAFIMA  Clasa a XII-a B

 • 2015

  2015 - Absolvenți

  1. APOSTOL R. CIPRIAN ŞTEFĂNEL Clasa a XII-a A

  2. APRICOPOAIE G. IULIAN SORIN Clasa a XII-a A

  3. AXINTE D. PETRIŞOR Clasa a XII-a A

  4. BÎRLĂDIANU I. VLAD Clasa a XII-a A

  5. BOZEZATU C. ILIE Clasa a XII-a A

  6. CREŢU R. ROMEO-ROBERT Clasa a XII-a A

  7. DOBINCIUC I. FLORIN Clasa a XII-a A

  8. DRANGĂ M. ŞTEFAN GABRIEL Clasa a XII-a A

  9. FANDARAC C. CRISTINEL Clasa a XII-a A

  10. GÂSCĂ V. IULIAN GABRIEL Clasa a XII-a A

  11. HURJUI I. ŞTEFAN Clasa a XII-a A

  12. HUŢANU C. ANDREI GHEORGHE Clasa a XII-a A

  13. ICHIM F. FLORIN EDUARD Clasa a XII-a A

  14. IORDACHE Z. ILIE Clasa a XII-a A

  15. MOCANU C. ANDREI COSTEL Clasa a XII-a A

  16. ROTARIU D. DIMITRIE Clasa a XII-a A

  17. SAVIN G. GEORGE VASILE Clasa a XII-a A

  18. SMIHOR V. MIHAI ALIN Clasa a XII-a A

  19. TIMOFTE V. PETRU Clasa a XII-a A

  20. UNUGEANU M. ALEX ANDREI Clasa a XII-a A

  21. URSU F. MARIAN IONUŢ Clasa a XII-a A

  22. VASILOAIA G. ANDREI GEORGEL Clasa a XII-a A

  1. ACATRINEI FLORIN-MIHAI Clasa a XII-a B

  2. ALIXANDRU DORIN-BOGDĂNEL Clasa a XII-a B

  3. AMARGHIOALEI CONSTANTIN Clasa a XII-a B

  4. BEŞLEAGĂ TUDOR Clasa a XII-a B

  5. CREŢU ALEXANDRU Clasa a XII-a B

  6. DIACONU IONUŢ Clasa a XII-a B

  7. FANARAGIU RĂZVAN Clasa a XII-a B

  8. GHERASIM IULIAN Clasa a XII-a B

  9. HERŢUG CONSTANTIN Clasa a XII-a B

  10. IVASCIUK DAN-DUMITRU Clasa a XII-a B

  11. PERJU MIHAI Clasa a XII-a B

  12. ROŞCA GEORGE Clasa a XII-a B

  13. RUSU MARIAN Clasa a XII-a B

  14. SAVIN RĂZVAN Clasa a XII-a B

  15. SIMIRAŞ I. CONSTANTIN Clasa a XII-a B

  16. SUCULIUC CRISTIAN Clasa a XII-a B

  17. TELEAGĂ DAVID Clasa a XII-a B

  18. VLĂDEANU C. ANDREI Clasa a XII-a B

  1. ANDREI M. CONSTANTIN Clasa a XII-a C

  2. BACENSCHI A. CRISTI Clasa a XII-a C

  3. BACIU N. IOAN Clasa a XII-a C

  4. BALAN M. MIHAI RĂZVAN Clasa a XII-a C

  5. BĂICEANU A. ALEXANDRU Clasa a XII-a C

  6. BUTNARU C. RĂZVAN-MIHAI Clasa a XII-a C

  7. CONSTANTIN ANDREEA LOREDANA Clasa a XII-a C

  8. COZMESCU FLORINA Clasa a XII-a C

  9. CURCĂ E. GEORGIANA Clasa a XII-a C

  10. IANTZ G. GEORGIANA ALEXANDRA Clasa a XII-a C

  11. IGNAT M. MIHAI Clasa a XII-a C

  12. IOVIŢĂ V. VIORICA Clasa a XII-a C

  13. LĂCĂTUŞU I. IONUŢ Clasa a XII-a C

  14. LEONTE M. ANDREI Clasa a XII-a C

  15. LUCHIAN R. ILIE Clasa a XII-a C

  16. LUPU I. GHEORGHIŢĂ Clasa a XII-a C

  17. MANGALAGIU M. MIHAI Clasa a XII-a C

  18. MEREACRE S. DIMITRIAN Clasa a XII-a C

  19. MIHALACHE-IONEASA MARIANA-SIMONA Clasa a XII-a C

  20. PĂDURARU P. GABRIEL Clasa a XII-a C

  21. PELIN V. DOINA Clasa a XII-a C

  22. PINTILIE V. ALEXANDRU Clasa a XII-a C

  23. ROŞU C. GRAŢIELA Clasa a XII-a C

  24. SCULEAC V. EVELINA Clasa a XII-a C

  25. SIMIREANU P. GEANINA Clasa a XII-a C

  26. SÎRBU P. PETRU Clasa a XII-a C

  27. ŞTEFĂNESCU I. ALEXANDRU-FLORIN Clasa a XII-a C

  28. TOMA C. ALINA-ECATERINA Clasa a XII-a C

  29. URSU V. ALEXANDRU GABRIEL Clasa a XII-a C

  30. VLAD C. ALEXANDRU Clasa a XII-a C

  31. VLEJU C. IRINA-TEODORA Clasa a XII-a C

  32. ZAHARIA D. OVIDIU Clasa a XII-a C

  33. ZUPCU L. FLORIN-DANIEL Clasa a XII-a C

 • 2014

  2014 - Absolvenți

  1. ACATRINEI C CATALIN Clasa a XII-a A

  2. ACHITEI C CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  3. ACSINTE D MIHAI  Clasa a XII-a A

  4. AMARIUCAI V SERGIU DANIEL VLADIMIR  Clasa a XII-a A

  5. APETREI V VLAD ALEXANDRU  Clasa a XII-a A

  6. BOTEZ D ANDREI DUMITRU Clasa a XII-a A

  7. BUCUR V VADIM Clasa a XII-a A

  8. BULANCEA V PAVEL  Clasa a XII-a A

  9. BURLACU A ADRIAN IONUT  Clasa a XII-a A

  10. BUTU I IUSTINIAN-IOAN  Clasa a XII-a A

  11. CANTOREANU G VASILE  Clasa a XII-a A

  12. CIORNEI R DRAGOS CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  13. CODREANU P BOGDAN  Clasa a XII-a A

  14. COSMICI D ALEXANDRU  Clasa a XII-a A

  15. COSTAN V STEFAN  Clasa a XII-a A

  16. CRACIUN S MARIUS  Clasa a XII-a A

  17. DOROFTE A ANDREI VLADUT  Clasa a XII-a A

  18. DRAGOI I IOAN TEODOR  Clasa a XII-a A

  1. DULGHERU L CLAUDIU GEORGE  Clasa a XII-a B

  2. FILIP C MARIUS GABRIEL  Clasa a XII-a B

  3. HUTU M RADU GABRIEL  Clasa a XII-a B

  4. IPATE G COZMIN PETRU  Clasa a XII-a B

  5. IRIMIA S VICENȚIU  Clasa a XII-a B

  6. LUNGU F IULIAN MARIAN  Clasa a XII-a B

  7. MANOLACHE V STEFAN  Clasa a XII-a B

  8. MARGINEANU V CONSTANTIN IUSTIN  Clasa a XII-a B

  9. MERLUSCA D CRISTIAN  Clasa a XII-a B

  10. MOGA G ALEXANDRU GEORGE  Clasa a XII-a B

  11. MURARU C PETRU CLAUDIU  Clasa a XII-a B

  12. OLTEANU P CONSTANTIN COSMIN  Clasa a XII-a B

  13. PADURARU D TEODOR DUMITRU  Clasa a XII-a B

  14. PRAJANU V IONUT Clasa a XII-a B

  15. SAMOILA S STEFAN DANIEL Clasa a XII-a B

  16. SIRGHIE D DORU DUMITRU Clasa a XII-a B

  17. TABARANU I ANDREI  Clasa a XII-a B

  18. TURCANU IL MIHAI  Clasa a XII-a B

  1. ANDRIESCU V ADI-MIHAI  Clasa a XII-a C

  2. ARITON D RAZVAN CONSTANTIN  Clasa a XII-a C

  3. BACINSCHI A ANA-MARIA  Clasa a XII-a C

  4. BELENCHI CADRIAN CONSTANTIN  Clasa a XII-a C

  5. BUJILA M ANDREI IONUT Clasa a XII-a C

  6. CIORNEI V FLORIN Clasa a XII-a C

  7. COSTEA C GABRIEL  Clasa a XII-a C

  8. CRETU G CIPRIAN MIHAI  Clasa a XII-a C

  9. CROITORU C CATALIN ALEXANDRU  Clasa a XII-a C

  10. CUCOS N IULIAN Clasa a XII-a C

  11. DAVID I DANIEL ADRIAN  Clasa a XII-a C

  12. FAGATEANU D MIHAI BOGDAN  Clasa a XII-a C

  13. HOLBAN G FLORIN LUCIAN  Clasa a XII-a C

  14. HUTANU C IONELA GEORGIANA  Clasa a XII-a C

  15. IRIMITA I IONUT DANIEL  Clasa a XII-a C

  16. JÂTARU V DRAGOS GABRIEL  Clasa a XII-a C

  17. MACOVEI G DANIELA Clasa a XII-a C

  18. MIHAILA V DANIEL  Clasa a XII-a C

  19. MUNTEANU P DAN PETRU  Clasa a XII-a C

  20. MUSTEATA D FLAVIUS  Clasa a XII-a C

  21. NITA | DANUT Clasa a XII-a C

  22. PAIU T MARIA  Clasa a XII-a C

  23. PATLAGICA V PETRU Clasa a XII-a C

  24. PINZARIU P GEORGIANA  Clasa a XII-a C

  25. PROCA M DIMITRIE  Clasa a XII-a C

  26. SCRIPNIC G SERGIU Clasa a XII-a C

  27. SURU C CONSTANTIN ALIN  Clasa a XII-a C

  28. URMA P MADALINA MIHAELA Clasa a XII-a C

  29. VLAS FLAVIUS CONSTANTIN Clasa a XII-a C

  30. VOLOSIN C MADALINA PETRONELA  Clasa a XII-a C

  31. ZAHARIA D PETRONEL ALEXANDRU Clasa a XII-a C

 • 2013

  2013 - Absolvenți

  1. ALIUŞ V. VASILE ANDREI  Clasa a XII-a A

  2. AMARGHEOALEI l ILIE DĂNUȚ  Clasa a XII-a A

  3. ANTON M MARIUS MIHAI  Clasa a XII-a A

  4. BURDUJA P DANIEL  Clasa a XII-a A

  6. CARABULĂ G CONSTANTIN VALI Clasa a XII-a A

  5. CĂDERE I EDUARD  Clasa a XII-a A

  7. CROITORU C CODRIN IONUȚ  Clasa a XII-a A

  8. DOLHĂSCU C SILVIU CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  9. FĂGEŢEL M MIHAI COSMIN  Clasa a XII-a A

  10. GOGONEA V GABRIEL  Clasa a XII-a A

  11. ICHIM G IOAN LUCIAN  Clasa a XII-a A

  12. MUNTEANU V IULIAN IONUŢ Clasa a XII-a A

  13. NECHIFOR G CĂTĂLIN GHEORGHIŢĂ  Clasa a XII-a A

  14. OSOIANU C ION  Clasa a XII-a A

  15. PANAINTE N CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  16. PĂSĂRIN B EMANUEL MADALIN  Clasa a XII-a A

  17. PÎRNĂU F ŞTEFAN Clasa a XII-a A

  18. ROMAN S MIHĂIȚĂ CĂTĂLIN  Clasa a XII-a A

  20. SANDU S COSMIN ALEXANDRU  Clasa a XII-a A

  19. SĂCĂLEANU I ANDREI VASILE Clasa a XII-a A

  21. STAN M MIHAI PAUL Clasa a XII-a A

  22. TĂCUTANU A ANDREI VLAD  Clasa a XII-a A

  24. TOMA V VALENTIN Clasa a XII-a A

  23. ŢIBUCANU F CLAUDIU FLORIN  Clasa a XII-a A

  25. URSU V STEFAN VASILE  Clasa a XII-a A

  26. VORNICU G ADI FLORINEL  Clasa a XII-a A

  1. ANTON M DIANA  Clasa a XII-a B

  2. AVĂDĂNEI C DANIEL  Clasa a XII-a B

  3. BACINSCHI G ALEXANDRU FLORIN  Clasa a XII-a B

  4. BEJAN C DANIEL DUMITRU  Clasa a XII-a B

  5. BEJINARU N ALEXANDRU CEZAR  Clasa a XII-a B

  6. BIRSAN D BOGDAN ALEXANDRU Clasa a XII-a B

  7. BUZDUGAN C CONSTANTIN NICUSOR  Clasa a XII-a B

  8. CHIRILĂ P IOANA ADINA  Clasa a XII-a B

  9. CORBAN D MIHAI  Clasa a XII-a B

  10. COSTIN S CONSTANTINALEODOR  Clasa a XII-a B

  11. HARIP I COSMIN IONUȚ  Clasa a XII-a B

  12. HOBINCĂ I ALEXANDRU DANIEL  Clasa a XII-a B

  13. HRIAPCĂ V ANDREEA MIHAELA  Clasa a XII-a B

  14. IFTODE I ANDREEA LAURA  Clasa a XII-a B

  29. IGNAT C CONSTANTIN ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

  15. ISTRATE D MADALINA GEORGIANA  Clasa a XII-a B

  16. MARIAN G MĂDĂLINA ELENA  Clasa a XII-a B

  17. NICĂ F ECATERINA  Clasa a XII-a B

  18. OLARU G IULIANA GEORGIANA  Clasa a XII-a B

  19. PĂDURARU P SEBASTIAN PETRONEL Clasa a XII-a B

  20. PETRILĂ M CORNEL Clasa a XII-a B

  21. SAVA -SUVAC D. DANIEL  Clasa a XII-a B

  22. STRACHINARIU O. OVIDIU GABRIEL  Clasa a XII-a B

  23. SUMANARIU S GABRIEL VLĂDUȚ  Clasa a XII-a B

  24. TODIREANU F ROBERT STEFAN   Clasa a XII-a B

  25. TOLOLOI M IONUȚ-ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

  26. TOMA C ALISA ȘTEFANA   Clasa a XII-a B

  27. UNGUR l THEODOR  Clasa a XII-a B

  28. VĂIDEANU C CĂTĂLIN ADRIAN Clasa a XII-a B

 • 2012

  2012 - Absolvenți

  1. ABUNEI IONELA  

  2. AFTANASA CONSTANTIN   

  3. APOSTOL LIVIU MIHAI   

  4. AVADANEI CLAUDIU   

  5. BOGHIU NECULAI   

  6. BOTOSINEANU COSTEL ADAM   

  7. BRISCARU FLORIN EMANUEL   

  8. BURLACU GABRIEL  

  9. CALIMAN FLORIN CRISTIAN  

  10. CARLIG IONUT  

  11. CĂLIN CRISTI   

  12. CHELARIU DRAGOS GABRIEL   

  13. CHIRIC MARIAN MIHAI   

  14. CHIS ALEXANDRU   

  15. CIOCAN COSTICA   

  16. CIULU PETRU   

  17. COCA DUMITRU ANDREI   

  18. COSMA ROMEO VASILE   

  19. COSTIN CATALIN VASILE   

  20. CRACIUN STEFAN   

  21. CRUDU VASILE ANDREI   

  22. DASCALESCU STEFAN   

  23. DIACONU ALEXANDRU ŞTEFAN   

  24. DOHANICA ALEXA THEODOR   

  25. DOLHASCANU PAUL ALEXANDRU   

  26. DOLOI MARIUS FLORIN   

  27. DUMITRACHE ALIN GABRIEL   

  28. GACIU ROBERT CATALIN   

  29. GANEA ALIN ALEXANDRU   

  30. GAVRIL GIORGICA OCTAVIAN   

  31. GHERMAN FLORINEL COSMIN   

  32. HANGANU MARIUS MIHAI   

  33. HROPOTINSCHII VALENTIN   

  34. IOSUB ALEXANDRU CONSTANTIN   

  35. IRAVA ILIE   

  36. ISACHI ALEXANDRU   

  37. ISTRATE ALBERTO DIDI   

  38. IXARI ARTEMIE   

  39. LUCHIAN ION BOGDAN   

  40. LUPU IONUT ALEXANDRU   

  41. MAGHERCA ADRIAN COSTEL   

  42. MOISUC CONSTANTIN VALENTIN   

  43. NICURIUC MARIA LUCIANA   

  44. NISTOR MIHAI EMANUEL   

  45. ONEL VLADUT CONSTANTIN   

  46. ONOFREI MARIA NICOLETA  

  47. PARASI ANDREI  

  48. PASCAL PAUL EMILIAN   

  49. PASTRAVANU FILUMEN CONSTANTIN   

  50. PAVEL ELENA ANCA   

  51. PETRESCU ANA MARIA   

  52. ROTARIU OVIDIU CONSTANTIN   

  53. RUSCAN TEODORA   

  54. RUSU SIMONA IOANA   

  55. SAMSON PETRICA  

  56. SIMICIUC GABRIEL CONSTANTIN   

  57. SIMINCIUC MIHAIL   

  58. SIRBU RADU CONSTANTIN   

  59. SLAVU NICOLAE   

  60. SOBULEAC GRIGORE   

  61. SOCEA GABRIEL   

  62. STANCIU ALEXANDRU   

  63. TAMASCIUC ALIN FLORIN   

  64. TURIC MARIUS ALEXANDRU   

  65. VASILCIUC VADIM  

  66. VLASOV VASILI  

  67. ZUPCU CONSTANTIN   

 • 2011

  2011 - Absolvenți

  1. ALBU STEFAN-NECULAI  

  2. ALEXA DRAGOS-VASILICA   

  3. ANDRIESCU NICOLAE   

  4. ASANACHE AUREL   

  5. BOCANET GEORGE-CRISTIAN   

  6. BORDEIANU CRISTIAN-ALEXANDRU   

  7. BORDEIANU PAULICA-IULIAN   

  8. BOZARIU TUDOR   

  9. BUJAG ANDREI   

  10. CAMARA STEFAN   

  11. CANDALEA OVIDIU-NICOLAE   

  12. CAPRIS PETRU   

  13. COTET CLAUDIU-MIHAI   

  14. CULEAC ION   

  15. DASCALITA CONSTANTIN   

  16. DASCALU SERGIU-EMANUEL   

  17. DOBOS STEFANEL   

  18. DOROFTEI ELENA   

  19. DUMITRACHI PETRU-EMANUEL   

  20. GRAUNTE SERGIU-PETRONEL  

  21. GRIGORE MIHAI   

  22. GUZGANU VASILE -ALBERTO   

  23. HUNCA GAVRIL-COSTACHE  

  24. HURJUI ANDREI   

  25. ILIE IOAN   

  26. MANOILESCU STEFAN-MIHAIL   

  27. MANOLE STEFAN   

  28. MARES CONSTANTIN   

  29. MERCAS RAMONA- VASILICA   

  30. MINDROASA FLORINEL   

  31. MOISA CRISTIAN   

  32. MUSTEATA VICTOR   

  34. PANAINTE NICOLAE-GABRIEL   

  35. PASCAN MARIA CHRISTIANA   

  36. PASCARU ROBERT-CONSTANTIN   

  37. PINTILIE RAZVAN-CONSTATIN   

  38. PINZARU LAVRENTIE   

  39. PLAVANESCU ANDREI-GHEORGHE   

  40. PLESCACIUC CONSTANTIN   

  41. POHRIB VASILE ALIN   

  42. POTOLINCA ADRIAN   

  43. PRUTEANU NICOLAE   

  44. ROMANIUC SIMONA GABRIELA   

  45. RONCEA TEOFIL   

  46. ROTARU COSTEL   

  47. RUSCAN SIMONA   

  48. SAVCENCO CONSTANTIN   

  49. SIMINCIUC JUSTIN   

  50. STRATON PETRONEL-DANIEL   

  51. TINCU DUMITRU DANIEL  

 • 2010

  2010 - Absolvenți

  1. ANDRONACHE ANDREI ILIE  

  2. ARGATU EUSEBIU   

  3. ARITON CONSTANTIN ANDREI   

  4. AZAMFIREI VASILE   

  5. BEJENARU ANDREI LULIAN   

  6. BIRSAN VALENTIN   

  7. BUCATARU ALEXANDRU CATALIN   

  8. BULANCEA STEFAN   

  9. CANTEA LERONIM  

  10. CARARE FLAVIAN   

  11. CATANOIU ELENA GABRIELA   

  12. CHIORESCO TIOCLA   

  13. CHIRICA STEFAN   

  14. CUCOS ALEXANDRU-GABRIEL  

  15. CURCA FLORIN   

  16. DASCALU MIHAELA  

  17. DOROHOI OANA ELENA   

  18. FLORARIU TEOFIL  

  19. GAFITA VASILE ADRIAN  

  20. GURZUN ANDREI   

  21. HODAN STEFAN   

  22. HUNCA MIHAIL MARIUS   

  23. KOCH KLAUDIU MARIAN   

  24. LUNTRARU ANDREEA LULIANA    

  25. MANOLE TUDOR MIHAIL   

  26. MAXIM LUIZZA MARINELA   

  27. MIHAILA LONITA   

  28. MIHAILA VASILE ADRIAN    

  29. NASLAU ALEXANDRA PETRONELA    

  30. NECHITA GEORGE DANIEL   

  31. NIAMTU GEORGE FLORIN  

  32. NICURIUC LUCIAN MARIAN   

  33. OANCEA NICOLAIE   

  34. OLINICI SIMONA GHEORGHIANA  

  35. PLUGARIU ILIE  

  36. POPA VICTOR ANDREI  

  37. SAVA ALEXANDRU FLAVIAN  

  38. SCRIPNIC RAISA    

  39. SIRGHI MARIUS PETRU    

  40. STRATON ANDREI LONUT   

  41. SUMANARIU GEORGE RARES   

  42. SURUGIU LONUT  

  43. TOADER ALEXANDRU VLADUT   

  44. TOMA CONSTANTIN CATALIN   

  45. VITEL LUSTIN  

  46. VREMERA VICTOR TEODOR  

 • 2009

  2009 - Absolvenți

  1. ARGATU GABRIEL  Clasa a XII-a A

  2. AVADANEI NARCIS-CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

  3. BAICEANU DAN-EUGEN  Clasa a XII-a A

  4. BARABOI THEODOR-IONUT  Clasa a XII-a A

  5. BOZARIU SILVIU-IOAN  Clasa a XII-a A

  6. BURDUJA PETRU-ANDREI  Clasa a XII-a A

  7. CAMERZAN ION  Clasa a XII-a A

  8. CIUHAN EMANUEL-DANIEL  Clasa a XII-a A

  9. CONSTANTIN MIODRAG-ILIE  Clasa a XII-a A

  10. CRISTIAN ALEXANDRU-IONUT  Clasa a XII-a A

  11. GURIEV IURIE  Clasa a XII-a A

  12. MARIUTA OVIDIU-BOGDAN  Clasa a XII-a A

  13. MERAUTA ADRIAN  Clasa a XII-a A

  14. MILITARU PETRU MARCIAN  Clasa a XII-a A

  15. MUNTEANU GEORGE-CATALIN  Clasa a XII-a A

  16. MUSTEA TUDOR  Clasa a XII-a A

  17. OPREA DANIEL-COSTEL  Clasa a XII-a A

  18. PANZARU ALEXANDRU  Clasa a XII-a A

  19. PAVEL IOAN-PAUL  Clasa a XII-a A

  20. PISTEA GABRIEL-ALIN  Clasa a XII-a A

  21. ROMAN CONSTANTIN-ADRIAN  Clasa a XII-a A

  22. RONCEA ELISEI  Clasa a XII-a A

  23. ROTARU EMILIAN-LUCIAN  Clasa a XII-a A

  24. RUSU TEOFIL Clasa a XII-a A

  25. SOVA SANDU-ALEXANDRU Clasa a XII-a A

  26. STAN ALEXANDRU  Clasa a XII-a A

  27. SURPANELU COSTEL-CRISTIAN  Clasa a XII-a A

  28. TERENTI ADRIAN  Clasa a XII-a A

  29. TODERITA OVIDIU Clasa a XII-a A

  30. TREPADUS VASILE-BOGDAN  Clasa a XII-a A

  31. UDISTEANU MARIAN-FLAVIUS  Clasa a XII-a A

  32. VOICU SILVIU-GABRIEL  Clasa a XII-a A

  1. AVASILCAI COSTEL  Clasa a XII-a B

  2. BOZ VASILE  Clasa a XII-a B

  3. BULGARIU MIHAI - BOGDAN  Clasa a XII-a B

  4. BUTNARU VASILE-ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

  5. CATANOIU ANA-IOANA  Clasa a XII-a B

  6. CHIORESCO PETRU  Clasa a XII-a B

  7. CHIRILA ANDREI-IULIAN  Clasa a XII-a B

  8. COMANDARU GABRIEL  Clasa a XII-a B

  9. DUMITRIU ANA-MARIA  Clasa a XII-a B

  10. ENESCU GEORGE  Clasa a XII-a B

  11. FEDELES DIANA-IULIANA Clasa a XII-a B

  12. FRUNZA SILVIU-CONSTANTIN Clasa a XII-a B

  13. GAGEA IONELA-CATALINA Clasa a XII-a B

  14. GOREA NANDO ALEXANDRU Clasa a XII-a B

  15. GRAUNTE CATALIN Clasa a XII-a B

  16. LARIA CRISTINA-LIVIA Clasa a XII-a B

  17. LUMINA GABRIEL-ANDREI  Clasa a XII-a B

  18. MIHAI RALUCA-GEORGIANA  Clasa a XII-a B

  19. MOVILĂ VALERI  Clasa a XII-a B

  20. MUNTEANU MAGDALENA  Clasa a XII-a B

  21. NEAMŢU MARICELA Clasa a XII-a B

  22. PIPOS FLORENTINA Clasa a XII-a B

  23. RADU DENISIA AMALIA Clasa a XII-a B

  24. STRAT ALEXANDRU Clasa a XII-a B

 • 2008

  2008 - Absolvenți

  1. APOSTOL ALIN-DANIEL Clasa a XIII-a B

  2. ARINICI MAGDALENA Clasa a XIII-a B

  3. BARBACARU DENIS-GEORGE Clasa a XIII-a B

  4. BĂRBIERU ALINA Clasa a XIII-a B

  5. BUCATARIU MIHAI-GABRIEL Clasa a XIII-a B

  6. BUHUŞ GEANINCA-FLORINA Clasa a XIII-a B

  7. BURDUJA ELISABETA Clasa a XIII-a B

  8. COSTIN ALEXANDRU Clasa a XIII-a B

  9. CROITORU VLAD-VASILE Clasa a XIII-a B

  10. DASCĂLU IONUŢ Clasa a XIII-a B

  11. DUMITRIU PETRU-BOGDAN Clasa a XIII-a B

  12. GAIŢĂ MĂDĂLINA Clasa a XIII-a B

  13. HRIAPCĂ ROXANA GIORGIANA Clasa a XIII-a B

  14. MACSIM MIHAIELA Clasa a XIII-a B

  15. MERAN ALINA Clasa a XIII-a B

  16. OANCEA CONSTANTN Clasa a XIII-a B

  17. OLO LUIZAVIVIANA Clasa a XIII-a B

  18. PAVĂL BOGDAN-CONSTANTIN Clasa a XIII-a B

  19. PETROAIA BOGDAN Clasa a XIII-a B

  20. RAŢĂ-VELNIC RALUCA-GEORGIANA Clasa a XIII-a B

  1. AFANASOV T. TUDOR Clasa a XIII-a C

  2. ECHIMOV Z. MIHAIL Clasa a XIII-a C

  3. EGOR A. VASILE Clasa a XIII-a C

  4. HRĂNĂCEANU C. COSTEL Clasa a XIII-a C

  5. IVANOV Z. MIHAI-IONUŢ Clasa a XIII-a C

  6. MORARU L. SORIN-PETRU Clasa a XIII-a C

  7. PLUGARU V. DARIUS Clasa a XIII-a C

  8. SFECLIŞ I. IONEL Clasa a XIII-a C

  9. SIMIONOV A. ROMICĂ Clasa a XIII-a C

  10. TUDOSE S. ADRIAN Clasa a XIII-a C

  11. VÂLCIU A. RADU Clasa a XIII-a C

 • 2007

  2007 - Absolvenți

  1. ANDRONIC V. ANDREI GABRIEL Clasa a XIII-a A

  2. APOSTOL P. ALEXANDRU Clasa a XIII-a A

  3. BAHRIM A. ANDREI Clasa a XIII-a A

  4. BODAI S. IONUŢ ANDREI Clasa a XIII-a A

  5. BOGOS A. VALENTIN Clasa a XIII-a A

  6. BOZARIU C. CRISTIAN Clasa a XIII-a A

  7. CARCEA I. ANDREI NICUŞOR Clasa a XIII-a A

  8. CHIROŞCĂ I. MIRCEA SEBASTIAN Clasa a XIII-a A

  9. COSTIN G. FLORIN GABRIEL Clasa a XIII-a A

  10. CRĂCIUN I. CIPRIAN Clasa a XIII-a A

  11. CREANGĂ E. IONUŢ Clasa a XIII-a A

  12. DANDEŞ N. FLORIN Clasa a XIII-a A

  13. DOROFTEI I. ALEXANDRU IONUŢ Clasa a XIII-a A

  14. DOSOFTEI M. ANDREI Clasa a XIII-a A

  15. FLOREA V. IULIAN Clasa a XIII-a A

  16. GEORGESCU G. DUMITRU Clasa a XIII-a A

  17. GRIGORE C. GEORGE Clasa a XIII-a A

  18. IOSUB C. COSTEL ALEXANDRU Clasa a XIII-a A

  19. LICULESCU A. MIHAI Clasa a XIII-a A

  20. LOZOVAN G. EUGEN Clasa a XIII-a A

  21. LUCINSCHI G. RĂZVAN CONSTANTIN Clasa a XIII-a A

  22. MOROŞANU T. MIHAI CRISTIAN Clasa a XIII-a A

  23. OSOIANU V. MARIN Clasa a XIII-a A

  24. PANAITE S. PETRU FLORIN Clasa a XIII-a A

  25. PAVAL Z. PETRU Clasa a XIII-a A

  26. PINTILIE I. ALEXANDRU Clasa a XIII-a A

  27. PLĂMĂDEALĂ S. ISAE Clasa a XIII-a A

  28. ŞANDRU I. EMILIAN VICTOR Clasa a XIII-a A

  29. TCACIUC P. LIVIU MIHAI Clasa a XIII-a A

  30. TRANDAFIR D. VASILE IULIAN Clasa a XIII-a A

  31. VINTILĂ Z. DORO CEZAR Clasa a XIII-a A

  1. AFUDULOAI P. DANIEL Clasa a XIII-a B

  2. ANDRIAN V. VLAD-DANIEL Clasa a XIII-a B

  3. APREOTESEI C. ANDREI Clasa a XIII-a B

  4. BOBO A. CONSTANTIN Clasa a XIII-a B

  5. CAZACU D. DANIELA Clasa a XIII-a B

  6. CEPOI C. IONELA Clasa a XIII-a B

  7. CIOCAN C. SIMONA-GABRIELA Clasa a XIII-a B

  8. CONIAC G. COSTEL Clasa a XIII-a B

  9. CRISTOFOR L. TEODOR Clasa a XIII-a B

  10. DOHOTARU V. MIHAELA-MĂDĂLINA Clasa a XIII-a B

  11. DRENCEANU F. LUCIAN-CONSTANTIN Clasa a XIII-a B

  12. GHIZUROIU C. ION Clasa a XIII-a B

  13. GRĂDINARU V. ANDREEA MIHAELA Clasa a XIII-a B

  14. ILIE R. RALUCA Clasa a XIII-a B

  15. IONESCU I. SORIN Clasa a XIII-a B

  16. ONICEANU I. IONUŢ Clasa a XIII-a B

  17. PERJU M. LUCIAN FLORIN Clasa a XIII-a B

  18. PITUŞCAN V. MARIA Clasa a XIII-a B

  19. RADU C. CĂTĂLIN CONSTANTIN Clasa a XIII-a B

  20. RĂŞCANU I. NARCIS Clasa a XIII-a B

  21. ROTARU M. CRISTIAN DORINEL Clasa a XIII-a B

  22. STĂNESCU D. MAGDALENA Clasa a XIII-a B

  23. TURCULEŢ G. FLORINA Clasa a XIII-a B

  24. VIERU G. IOANA GABRIELA Clasa a XIII-a B

 • 2006

  2006 - Absolvenți

  1. AZAMFIREI V ALEXANDRU Clasa a XIII-a A

  2. BACIU C ALEXANDRU- FLORIN Clasa a XIII-a A

  3. BALINISTEANU E DRAGOS-IUNIAN Clasa a XIII-a A

  4. BALTAG G. ANDREI-ALEXANDRU Clasa a XIII-a A

  5. BUDUROI C IONEL Clasa a XIII-a A

  6. BUTUCARU G SILVIU Clasa a XIII-a A

  7. CARP D BOGDAN-MIHAIL Clasa a XIII-a A

  8. CHELARU D RADU Clasa a XIII-a A

  9. CIUBUC V VASILE Clasa a XIII-a A

  10. DAMIAN C IULIAN Clasa a XIII-a A

  11. FILON E BOGDAN-PETRU Clasa a XIII-a A

  12. FLORARIU V. ANDREI Clasa a XIII-a A

  13. FLOREA| DANIEL Clasa a XIII-a A

  14. GEANTAU R IONUT-ALIN Clasa a XIII-a A

  15. GOLISTEANU G GIGEL-IONUT Clasa a XIII-a A

  16. GURZUN V VASILICA Clasa a XIII-a A

  17. IVAN D CONSTANTIN-SEBASTIAN Clasa a XIII-a A

  18. LUCHIAN I GRIGORE Clasa a XIII-a A

  19. MERAUTA C VASILE Clasa a XIII-a A

  20. MIHALCEA V STEFAN Clasa a XIII-a A

  21. PASCAN D ANDREI-CRISTIAN Clasa a XIII-a A

  22. PRODAN I VASILICA Clasa a XIII-a A

  23. RUSU I EMANUEL Clasa a XIII-a A

  24. SAVOAIA D SEBASTIAN Clasa a XIII-a A

  25. SCORPAN C CRISTIAN-ANDREI Clasa a XIII-a A

  26. SOCOL N SEBASTIAN Clasa a XIII-a A

  27. TRIFAN A VICTOR-ANDREI Clasa a XIII-a A

  28. VITEL R PAVEL Clasa a XIII-a A

  1. BUJOR I ELENA-ALISA Clasa a XIII-a B

  2. CHIRIAC V ANDREI-VLAD Clasa a XIII-a B

  3. COMAN V RADU-CORNELIU Clasa a XIII-a B

  4. FILIPESCU C BOGDAN-SEBASTIAN Clasa a XIII-a B

  5. FLOREA C CRISTIAN Clasa a XIII-a B

  6. GAFENCU C VLAD-FLORIN Clasa a XIII-a B

  7. LUCHIAN C GEORGIANA Clasa a XIII-a B

  8. MATICIUC IONUT Clasa a XIII-a B

  9. MIHALACHE I IONELA-MIHAELA Clasa a XIII-a B

  10. MINDRU G IULIAN- IOAN Clasa a XIII-a B

  11. MOCANU D LUCIAN Clasa a XIII-a B

  12. NECHIFOR D.E. CEZAR - BOGDAN Clasa a XIII-a B

  13. NEGHINA I IULIAN-GABRIEL Clasa a XIII-a B

  14. OLOERU T ELISA - STEFANA Clasa a XIII-a B

  15. PAVEL V ELENA Clasa a XIII-a B

  16. POPOV E RUXANDRA - ANDREEA Clasa a XIII-a B

  17. ROTARU P NICOLAE-ALIN Clasa a XIII-a B

  18. VIERU R RAZVAN Clasa a XIII-a B

 • 2005

  2005 - Absolvenți

  1. BALTAG P. DRAGOŞ-PEGTRU Clasa a XIII-a A

  2. BOSIE M. MIHAI Clasa a XIII-a A

  3. CĂLEAP M. MARIUS-GEORGE  Clasa a XIII-a A

  4. CHELARU ST. ADRIAN-ŞTEFAN Clasa a XIII-a A

  5. CIOBANU N. OVIDIU - BOGDAN  Clasa a XIII-a A

  6. CODREANU. IONEL  Clasa a XIII-a A

  7. ENACHE C. MARIUS  Clasa a XIII-a A

  8. EŞANU D. ALEXANDRU Clasa a XIII-a A

  9. FILIMON D. ADRIAN Clasa a XIII-a A

  10. GÂRBEA A. ADRIAN Clasa a XIII-a A

  11. HRESTIC C. CONSTANTIN-NICHIFOR Clasa a XIII-a A

  12. LUPU V. CĂTĂLIN-VASILE  Clasa a XIII-a A

  13. MIHALACHI V. BOGDAN-IULIAN Clasa a XIII-a A

  14. MOCANU ST. FĂNICĂ  Clasa a XIII-a A

  15. MORARU I. ILIE  Clasa a XIII-a A

  16. NACU M.M. IONEL-MARIAN  Clasa a XIII-a A

  17. NEAMȚU GH. MIHAI-OVIDIU  Clasa a XIII-a A

  18. NORNIȚĂ C. PETRU  Clasa a XIII-a A

  20. POPAT. TIBERIU  Clasa a XIII-a A

  21. PRISACARIU N. NICU-IONEL  Clasa a XIII-a A

  22. RAȚĂ C. DĂNUȚ-CONSTANTIN  Clasa a XIII-a A

  23. RUSU 1. GEORGE  Clasa a XIII-a A

  24. SANDOVICI ST. STELIAN  Clasa a XIII-a A

  25. STĂNCESCU C. ŞTEFAN Clasa a XIII-a A

  26. TIPA 1. ANDREI  Clasa a XIII-a A

  27. TODERIȚĂ M. DINU  Clasa a XIII-a A

  19. ȚOLĂERU E. CĂTĂLIN-ŞTEFĂNEL  Clasa a XIII-a A

  28. USTUROI D.C. ONUȚ-BOGDAN-CORNELIUS  Clasa a XIII-a A

  29. VASILIU GH. GHEORGHIŢĂ Clasa a XIII-a A

  1. ANDRIEŞ M. MIHAI  Clasa a XIII-a B

  3. BALAN P. PAULA  Clasa a XIII-a B

  4. BAMBU V. NICU-LUCIAN  Clasa a XIII-a B

  2. BĂDILIȚĂ P. IONUȚ  Clasa a XIII-a B

  5. BOGUS GH. ILIE-DANIEL  Clasa a XIII-a B

  6. CONEAC GH. GHEORGHE  Clasa a XIII-a B

  7. DRENCEANU F. FLORIN- BOGDAN  Clasa a XIII-a B

  8. DUMITRU M. ELENA  Clasa a XIII-a B

  9. EPURE GH. IUSTINIAN-EMANUIL  Clasa a XIII-a B

  10. GAFIȚA GH.GEORGIANA - ELENA  Clasa a XIII-a B

  11. GHERASĂ MM. FLORIN  Clasa a XIII-a B

  12. GHIȚONIC C. GHEORGHE-MARIAN  Clasa a XIII-a B

  13. IFTODEV. ANCUŢA Clasa a XIII-a B

  14. MANIA P. VALENTIN  Clasa a XIII-a B

  15. MAXIM R.O. LAURENȚIU-ALEXANDRU  Clasa a XIII-a B

  16. MIHAI C. CĂTĂLIN  Clasa a XIII-a B

  17. PAVEL C. MARIUS-CONSTANTIN  Clasa a XIII-a B

  18. PLĂCINTĂ I. ŞTEFANA  Clasa a XIII-a B

  19. SEMENOV D. SORIN CONSTANTIN Clasa a XIII-a B

 • 2004

  2004 - Absolvenți

  1. BABULEA C.   GELU-MADALIN   Clasa a XIII-a A

  2. BALTĂ A. RADU Clasa a XIII-a A

  3. BARASCU  G. MARIUS-GABRIEL    Clasa a XIII-a A

  4. BOUREAN U  I. ANDREI-IONUŢ Clasa a XIII-a A

  5. BUZATU N. NECULAI  Clasa a XIII-a A

  6. CLUCI   G.  SILVIU-LUCIAN    Clasa a XIII-a A

  7. CRACANA GH. MIHAI    Clasa a XIII-a A

  8. DIACONU N. IOAN    Clasa a XIII-a A

  9. DUMITRIU P. ADRIAN   Clasa a XIII-a A

  10. FLOREA C. ADRIAN   Clasa a XIII-a A

  11. GALERU C. ANDREI-OVIDIU   Clasa a XIII-a A

  12. GRIGORE C. CONSTANTIN  Clasa a XIII-a A

  13. LUCACIU C. CONSTANTIN    Clasa a XIII-a A

  14. MIHAILA V. VASILE     Clasa a XIII-a A

  15. MIRON V. VASILICA-ADRIAN  Clasa a XIII-a A

  16. PAVAL R. DOREL Clasa a XIII-a A

  17. PETRIA I. LUCREŢIU Clasa a XIII-a A

  18. PINGHIREAC I. IOAN Clasa a XIII-a A

  19. PREUTU  G.    BOGDAN-LUCIAN    Clasa a XIII-a A

  20. ROTARU C.ROBERT-CATALIN     Clasa a XIII-a A

  21. SANDU P. NICU-ADR AN       Clasa a XIII-a A

  22. SARBU V. TEODOR         Clasa a XIII-a A

  23. STAN   R.  ANDREI-GHEORGHE      Clasa a XIII-a A

  24. STANCESCU C. ALEXANDRU    Clasa a XIII-a A

  25. ŞERBĂNESCU   P. GABRIEL       Clasa a XIII-a A

  26. TANASA V. FLORIN - DANIEL     Clasa a XIII-a A

  27. TOCAL D. CATALIN      Clasa a XIII-a A

  28. TOMA D. DUMITRU-PAUL    Clasa a XIII-a A

  29. URSACHE I. IULIAN      Clasa a XIII-a A

 • 2003

  2003 - Absolvenți

  1. BOGUS GH. VENIAMIN Clasa a XIII-a B

  2. BRICEU M. PAUL-DAN Clasa a XIII-a B

  4. BUZDUGAN D. SORIN Clasa a XIII-a B

  3. BUZDUGAN E. IULIANA Clasa a XIII-a B

  5. CHILCOŞ I. NECULAI Clasa a XIII-a B

  6. CHIRA D. ROXANA ADINA Clasa a XIII-a B

  7. DĂNILĂ A. TUDOR ANTON Clasa a XIII-a B

  8. DUCA O. PAUL IULIAN Clasa a XIII-a B

  9. ENACHE FELIX Clasa a XIII-a B

  10. EPURE GH. MARTINIAN Clasa a XIII-a B

  11. FILOTI FABIAN Clasa a XIII-a B

  12. HARIP E. DRAGOŞ GABRIEL Clasa a XIII-a B

  13. MARCIUC ANDREI Clasa a XIII-a B

  14. POPESCU C. OANA GABRIELA Clasa a XIII-a B

  15. PROBOTEANU ROXANA ELENA Clasa a XIII-a B

  16. RUSU ANDREI Clasa a XIII-a B

  17. SOFRAGIU PETRU Clasa a XIII-a B

  18. STOLERU COSTINEL Clasa a XIII-a B

  19. ŢTEFAN C. CRISTIAN Clasa a XIII-a B

  20. VOICU PETRU BOGDAN Clasa a XIII-a B

  21. VOINEA MARIUS Clasa a XIII-a B

 • 2002

  2002 - Absolvenți

  1. AGAPI MARIUS Clasa a XIII-a A

  2. AMARIEI LUCIAN Clasa a XIII-a A

  3. AMORŢITOIEI SEPTIMIU-DUMITRU Clasa a XIII-a A

  4. APOSTO LANDREI Clasa a XIII-a A

  5. BALAN GHE-RGHE TEODOR Clasa a XIII-a A

  6. BUDEANU MARIUS Clasa a XIII-a A

  7. CĂILEANU GEORGE Clasa a XIII-a A

  8. CRISTEA IONUŢ Clasa a XIII-a A

  9. CRIVINĂ MATEI Clasa a XIII-a A

  10. CROITORU ROMEO-IONUŢ Clasa a XIII-a A

  11. DASCĂLU SILVIU Clasa a XIII-a A

  12. ELISEI CEZAR Clasa a XIII-a A

  13. FLORARIU ALEXANDRU Clasa a XIII-a A

  14. FLOREAN DANIEL-IOAN Clasa a XIII-a A

  15. IFROSE BOGDAN-NICULAE Clasa a XIII-a A

  16. ILAŞ MIHAI-OCTAVIAN Clasa a XIII-a A

  17. MANTA NICU-MARIUS Clasa a XIII-a A

  18. MAVRICHI IONUŢ Clasa a XIII-a A

  19. OSOIANU DRAGOŞ-PETRIŞOR Clasa a XIII-a A

  20. PROCA IONEL Clasa a XIII-a A

  21. RAŢĂ MHAI Clasa a XIII-a A

  22. STATE RADU-BOGDAN Clasa a XIII-a A

  23. STOLERU IONUŢ Clasa a XIII-a A

  24. TOFAN VASILE Clasa a XIII-a A

 • 2001

  2001 - Absolvenți

  1. AONOFRIESEI RĂZVAN Clasa a XIII-a E

  2. BAMBOI GEORGE Clasa a XIII-a E

  3. BURGHELEA CONSTANTIN Clasa a XIII-a E

  4. CEHAN IONUŢ Clasa a XIII-a E

  5. DUDĂU CRISTIAN Clasa a XIII-a E

  6. DUMBRĂVEANU CONSTANTIN Clasa a XIII-a E

  7. DUMITRIU PETRU-BOGDAN Clasa a XIII-a E

  8. ELISEI RADU Clasa a XIII-a E

  9. EPURE EMILIAN Clasa a XIII-a E

  10. GAVRIL LIVIU Clasa a XIII-a E

  11. GROSU ŞTEFAN Clasa a XIII-a E

  12. HAUCĂ CEZAR Clasa a XIII-a E

  13. HULPOI NICOLAE Clasa a XIII-a E

  14. IFTODE FLORIN Clasa a XIII-a E

  15. LEHACI IONUŢ Clasa a XIII-a E

  16. LERCĂ MIHĂIŢĂ Clasa a XIII-a E

  17. LUCA DANIEL Clasa a XIII-a E

  18. MAFTEI EMANUEL Clasa a XIII-a E

  19. MAMOLIA DUMITRU Clasa a XIII-a E

  20. MAXIM MIHAI-CIPRIAN Clasa a XIII-a E

  21. MERA NICOLAE Clasa a XIII-a E

  22. MERIŞESCU VIXTOR Clasa a XIII-a E

  23. MERTICARIU IONUŢ Clasa a XIII-a E

  24. MIHĂILĂ TEODOR Clasa a XIII-a E

  25. MITOCARU CORNEL Clasa a XIII-a E

  26. NIMERNICU VIOREL Clasa a XIII-a E

  27. OLARIU CONSTANTIN Clasa a XIII-a E

  28. PĂDUREAN ANDREI Clasa a XIII-a E

  29. PĂSĂLĂU CIPRIAN Clasa a XIII-a E

  30. PINTILIE CIPRIAN Clasa a XIII-a E

  31. POGOR CONSTANTIN Clasa a XIII-a E

  32. ROSMETENIUC GABRIEL Clasa a XIII-a E

  33. ROTARU ADRIAN Clasa a XIII-a E

  34. SÂRBU ADRIAN Clasa a XIII-a E

  35. TIRON GABRIEL Clasa a XIII-a E

  36. TOMA IONUŢ Clasa a XIII-a E

  37. ULBERT OVIDIU Clasa a XIII-a E

  38. UNGUREANU OVIDIU Clasa a XIII-a E