2004 - Absolvenți

1. BABULEA C.   GELU-MADALIN   Clasa a XIII-a A

2. BALTĂ A. RADU Clasa a XIII-a A

3. BARASCU  G. MARIUS-GABRIEL    Clasa a XIII-a A

4. BOUREAN U  I. ANDREI-IONUŢ Clasa a XIII-a A

5. BUZATU N. NECULAI  Clasa a XIII-a A

6. CLUCI   G.  SILVIU-LUCIAN    Clasa a XIII-a A

7. CRACANA GH. MIHAI    Clasa a XIII-a A

8. DIACONU N. IOAN    Clasa a XIII-a A

9. DUMITRIU P. ADRIAN   Clasa a XIII-a A

10. FLOREA C. ADRIAN   Clasa a XIII-a A

11. GALERU C. ANDREI-OVIDIU   Clasa a XIII-a A

12. GRIGORE C. CONSTANTIN  Clasa a XIII-a A

13. LUCACIU C. CONSTANTIN    Clasa a XIII-a A

14. MIHAILA V. VASILE     Clasa a XIII-a A

15. MIRON V. VASILICA-ADRIAN  Clasa a XIII-a A

16. PAVAL R. DOREL Clasa a XIII-a A

17. PETRIA I. LUCREŢIU Clasa a XIII-a A

18. PINGHIREAC I. IOAN Clasa a XIII-a A

19. PREUTU  G.    BOGDAN-LUCIAN    Clasa a XIII-a A

20. ROTARU C.ROBERT-CATALIN     Clasa a XIII-a A

21. SANDU P. NICU-ADR AN       Clasa a XIII-a A

22. SARBU V. TEODOR         Clasa a XIII-a A

23. STAN   R.  ANDREI-GHEORGHE      Clasa a XIII-a A

24. STANCESCU C. ALEXANDRU    Clasa a XIII-a A

25. ŞERBĂNESCU   P. GABRIEL       Clasa a XIII-a A

26. TANASA V. FLORIN - DANIEL     Clasa a XIII-a A

27. TOCAL D. CATALIN      Clasa a XIII-a A

28. TOMA D. DUMITRU-PAUL    Clasa a XIII-a A

29. URSACHE I. IULIAN      Clasa a XIII-a A