2020 - Absolvenți

1. BACIU I. ŞTEFAN-RĂZVAN  Clasa a XII-a A

2. BOLOCAN EA. IONUŢ-GABRIEL  Clasa a XII-a A

3. BOSÎNCEANU M. IOAN  Clasa a XII-a A

4. BURDUJA G. DIMITRIE  Clasa a XII-a A

5. BUZA A. IOSIF  Clasa a XII-a A

6. CAROL G. CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

7. COȘULEANU C. GABRIEL-COSMIN  Clasa a XII-a A

8. DAMIAN A. TONI-ALIN  Clasa a XII-a A

9. DAVID C. MARIUS-CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

10. DAVID DP. ANDI-MIHAIL  Clasa a XII-a A

11. DODON G. GRIGORE  Clasa a XII-a A

12. GRIEROSU PI. CONSTANTIN-EMILIAN  Clasa a XII-a A

13. GRIGORAŞ M. DANIEL-MIHAI  Clasa a XII-a A

14. IRIMIŢA S. IONUŢ-FLORIN  Clasa a XII-a A

15. MUNTEANU C. SILVIU  Clasa a XII-a A

16. PÎJÎN M. GRIGORIE  Clasa a XII-a A

17. RACOVIŢA A. VASILE  Clasa a XII-a A

18. VASILICĂ D. LIVIU-ŞTEFAN  Clasa a XII-a A

19. ZUBENCO S. MAXIMILIAN  Clasa a XII-a A

20. CIOCAN C. PETRU  Clasa a XII-a B

21. COJOCARU V. VICTOR  Clasa a XII-a B

22. DAMIAN MM. GHEORGHE-MARIUS  Clasa a XII-a B

23. DAVID M. BOGDAN-PETRU  Clasa a XII-a B

24. DUMITRU FI. ANDREI  Clasa a XII-a B

25. GRIGORAȘ C. SEBASTIAN-CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

26. LUCA IS. PAVEL  Clasa a XII-a B

27. MARELE F. MARIAN  Clasa a XII-a B

28. MURARIU L. PETRU-DANIEL  Clasa a XII-a B

29. PETRACHI N. ANDREI  Clasa a XII-a B

30. POSTOLACHE V. AUGUSTIN  Clasa a XII-a B

31. PRUTEANU G. GEORGE-ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

32. RUDAC P. PETRIŞOR-GABRIEL  Clasa a XII-a B

33. RUMEGA I. VLĂDUȚ-VASILE  Clasa a XII-a B

34. RUSU E. ANDREI-GEORGEL  Clasa a XII-a B

35. SPIRIDON IA. EDUARD-NICU  Clasa a XII-a B

36. ŞTEFÎRȚĂ A. FLORIN  Clasa a XII-a B

37. TANASE C. IOAN  Clasa a XII-a B

38. UNGUREANU N. DUMITRU-GEORGE  Clasa a XII-a B

39. ZAMFIR CG. DENIS-GABRIEL  Clasa a XII-a B

40. ZELINCĂ D. CIPRIAN  Clasa a XII-a B

41. ACIUBOTĂRIŢEI IA. ANA MARIA  Clasa a XII-a C

42. AFTANASE GP. ALEXANDRA-GEORGIANA  Clasa a XII-a C

43. ALEXA A. RALUCA MELANIA  Clasa a XII-a C

44. ARGATU G. GAVRIL  Clasa a XII-a C

45. BĂLĂUŢĂ C. IOANA  Clasa a XII-a C

46. BELIBOU G. MARIA EMILIA  Clasa a XII-a C

47. BILEANSCHI V. ARTUR  Clasa a XII-a C

48. CIUBOTARU G. MARIA  Clasa a XII-a C

49. CLIM V. MĂDĂLINA-VALERIA  Clasa a XII-a C

50. CONDUR I. CRINA-IULIANA  Clasa a XII-a C

51. CONDURACHE M. IONUȚ  Clasa a XII-a C

52. CRIŞU T. NICOLETA-GEORGIANA  Clasa a XII-a C

53. FOTEA VV. IOANA  Clasa a XII-a C

54. GÎNJU C. ANA-MARIA  Clasa a XII-a C

55. GROSU D. TEODOR-MARIAN  Clasa a XII-a C

56. IROD I. ŞTEFAN-ALEXANDRU  Clasa a XII-a C

57. JÎTARU G. ADINA CRISTINA  Clasa a XII-a C

58. LUNGULEAC LE. ALEXANDRU-THEODOR  Clasa a XII-a C

59. MANOLACHE P. PETRONEL  Clasa a XII-a C

60. MELINTE H. CRISTIAN-GEORGE  Clasa a XII-a C

61. NIȚĂ R. ALEXANDRU  Clasa a XII-a C

62. ORAC L. VERONICA  Clasa a XII-a C

63. PAVEL GM. DOINIŢA-IONELA  Clasa a XII-a C

64. PINTILIE M. RALUCA-MIHAELA  Clasa a XII-a C

65. RADU N. TEOFIL  Clasa a XII-a C

66. SMEREA M. IULIANA-ELENA  Clasa a XII-a C

67. STĂNESCU MD. DANIEL  Clasa a XII-a C

68. ŞVECICOV V. LAUDICIA  Clasa a XII-a C

69. URSESCU S. CAMELIA  Clasa a XII-a C

70. VOLANSCHE M. ELENA-MIHAELA  Clasa a XII-a C