2021 - Absolvenţi

1. AGACHI L. MIHAI-COSMIN  Clasa a XII-a A

2. BENZARI A. IULIAN  Clasa a XII-a A

3. BULGARU C. TEOTIM-PAVEL  Clasa a XII-a A

4. CENUŞĂ CC. COSMIN-CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

5. CHIURLEA -. ROBERT GABRIEL  Clasa a XII-a A

6. CIORNEI DD. NICU FLORIN  Clasa a XII-a A

7. CIREŞ S. CĂLINIC  Clasa a XII-a A

8. CONSTANTINOVICI I. LAURENȚIU  Clasa a XII-a A

9. FISTICAN O. VLADIMIR  Clasa a XII-a A

10. GANEA G. VENIAMIN  Clasa a XII-a A

11. GAVRILIŢA G. VASILE  Clasa a XII-a A

12. IACOB M. MIHAI  Clasa a XII-a A

13. LEONTE I. CRISTIAN-DUMITRU  Clasa a XII-a A

14. LUCA CF. BOGDAN-ȘTEFAN  Clasa a XII-a A

15. LUNGU I. ILIE  Clasa a XII-a A

16. LUPU M. DUMITRU  Clasa a XII-a A

17. MIHALACHE OP. ANDREI  Clasa a XII-a A

18. MIHALACHE V. ȘTEFAN  Clasa a XII-a A

19. MOISA C. MARIAN  Clasa a XII-a A

20. NEDELCU M. PETRU  Clasa a XII-a A

21. PENTIUC LP. EMILIAN-PAUL  Clasa a XII-a A

22. PRICOP R. EMANUEL  Clasa a XII-a A

23. ROMANIUC M. CONSTANTIN-EMANUEL  Clasa a XII-a A

24. ROTARU I. ANDREI-VLAD  Clasa a XII-a A

25. SANDACHE G. FLORIN  Clasa a XII-a A

26. SANDU C. CRISTI  Clasa a XII-a A

27. SAVA RC. ALIN  Clasa a XII-a A

28. SINESCU C. ŞTEFAN  Clasa a XII-a A

29. SÎTĂ A. ȘTEFAN  Clasa a XII-a A

30. STAN LI. GEORGE-GABRIEL  Clasa a XII-a A

31. ŞTEFĂNESCU GC. CRISTINEL-FLORIN  Clasa a XII-a A

32. ALBU D. PAUL-DENIS  Clasa a XII-a B

33. BARABULĂ Ş. ȘTEFAN  Clasa a XII-a B

34. BÎGU L. ALIN-LEONAŞ  Clasa a XII-a B

35. BOSNEANU N. COSMIN  Clasa a XII-a B

36. BREAHNĂ IC. IUSTINIAN-VASILE  Clasa a XII-a B

37. BUZINCU A. ADRIAN-NECULAI  Clasa a XII-a B

38. CARABEȚ S. GHEORGHE  Clasa a XII-a B

39. CHIRVASĂ I. DANIEL  Clasa a XII-a B

40. CIOCÎNTĂ R. RADU-IONUȚ  Clasa a XII-a B

41. CODĂESCU D. IUSTIN-OLIVIAN  Clasa a XII-a B

42. CRACANĂ R. PETRU  Clasa a XII-a B

43. CRAIU IL. CĂTĂLIN-MARIAN  Clasa a XII-a B

44. CRUDU E. MARIAN  Clasa a XII-a B

45. CURECHERIU C. MARIUS-GABRIEL  Clasa a XII-a B

46. DAVID I. MARIUS-GABRIEL  Clasa a XII-a B

47. DOROŞINCĂ ME. MATEI-TEODOR  Clasa a XII-a B

48. GHILAN IL. DAMIAN  Clasa a XII-a B

49. GRIGORIU I. IOAN  Clasa a XII-a B

50. HRISCU C. OVIDIU-GABRIEL  Clasa a XII-a B

51. IURAȘCU V. VASILE-BOGDAN  Clasa a XII-a B

52. MAJERU I. IONUȚ  Clasa a XII-a B

53. MANOLE G. TEODOR-NICOLAE  Clasa a XII-a B

54. NEMERENCO V. ALEXEI  Clasa a XII-a B

55. PARASCHIV D. DANIEL-IONEL  Clasa a XII-a B

56. PARASCHIV V. IULIAN-ADRIAN  Clasa a XII-a B

57. PASCU L. ALEXANDRU-CRISTIAN  Clasa a XII-a B

58. PÎRLOG I. SEVERIAN  Clasa a XII-a B

59. PÎRLOG I. SILUAN  Clasa a XII-a B

60. RĂDUCANU-DODU M. IONIŢĂ  Clasa a XII-a B

61. SÎNZIEANU D. CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

62. STOLERU EC. ȘTEFAN-ADRIAN  Clasa a XII-a B

63. ŢUGUI I. ANDREI-LUCIAN  Clasa a XII-a B

64. ADUMITROAIEI G. SORIN-FLORIN  Clasa a XII-a C

65. BÎRZU OC. ALEXANDRU-CONSTANTIN  Clasa a XII-a C

66. BODESCU D. TUDOR-ANDREI  Clasa a XII-a C

67. BOIŞTEANU C. ADINA-GEORGIANA  Clasa a XII-a C

68. BOTICĂ M. ANDREI  Clasa a XII-a C

69. BUZA A. MAXIM  Clasa a XII-a C

70. COSTAN M. IOANA  Clasa a XII-a C

71. GAȚU C. ELENA-CLAUDIA  Clasa a XII-a C

72. GRĂJDEANU PS. VIRGIL-PETRU  Clasa a XII-a C

73. IACOB C. ANA-MARIA  Clasa a XII-a C

74. IVASCIUK G. GABRIEL  Clasa a XII-a C

75. LUNGU C. ALEXANDRA  Clasa a XII-a C

76. MĂTRESCU S. ŞTEFANA-SANDA  Clasa a XII-a C

77. MECLEA C. IOANA  Clasa a XII-a C

78. MIRON Ş. MIHAELA-CRISTINA  Clasa a XII-a C

79. MORARIU G. ȘTEFANIA-FLORENTINA  Clasa a XII-a C

80. OBOROC N. ALEXEI  Clasa a XII-a C

81. PANDELEA C. MARIA-EMILIA  Clasa a XII-a C

82. PÎNTEA D. PAULA-IONELA  Clasa a XII-a C

83. PLATON C. CASIANA  Clasa a XII-a C

84. ROŞCA I. ADRIAN  Clasa a XII-a C

85. ROŞCA I. NATALIA  Clasa a XII-a C

86. ROŞCA V. ANDREI  Clasa a XII-a C

87. SPÂNU I. DENISA-LORENA  Clasa a XII-a C

88. VARTAN V. ANA  Clasa a XII-a C

89. VRANCEAN R. EUGEN  Clasa a XII-a C