Profesori

Pr. Prof. dr. CONSTANTIN SIMIRAŞ  - DIRECTOR, Profesor de discipline teologice si limbi clasice (titular)

Pr. Prof. GABRIEL COROAMĂ - Preot spiritual, Profesor de Liturgică şi Spiritualitate (titular)

Pr. IOAN BUJU - Preot spiritual (delegat MMB)

Pr. Prof. PAUL RUSU - Profesor de discipline biblice (titular)

Diac. Prof. dr. ILARION ARGATU - profesor de istorie bisericească, discipline biblice (asociat)

Prof. dr. LARISA-ELENA KOLLER - Profesor de Istorie (titular)

Diac. Prof. MIHAI URSACHE- Profesor de Muzică psaltică, Educaţie muzicală (titular)

Pr. Prof. IULIAN ZALTARIOV - Profesor de Muzică psaltică, Educaţie muzicală (asociat)

Prof. dr. CARMEN DURA- Profesor de limba română (titular)

Pr. prof. dr. BOGDAN ANISTOROAEI - Profesor de Limba română și limba rusă (titular)

Prof. MANUELA ANUȚEI - Profesor de Limba  franceză (titular)

Prof. RALUCA BALAN - Profesor de Limba engleză (titular)

Prof. MIRELA AVERIKIOS - Profesor de Limba neogreacă, limba greacă veche, limba latină (titular)

Prof. dr. IOANA MĂRIUŢEI- Profesor de Profesor de Desen, Icoană şi Arte monumentale (titular)

Prof. DĂNUȚ CÂRCIUMARIU - Profesor de Sculptură şi Istoria Artelor (asociat)

Prof. CRISTINA SOFRAGIU  - Profesor de Desen, Icoană şi Arte monumentale, istoria artelor (asociat)

Prof. ANGELA LIGIA ACATRINEI - Profesor de Biologie (titular)

Prof. dr. DOINA BALAN-  Profesor de Filosofie şi discipline socio-umane (suplinitor)

Prof. dr. ELENA-ADRIANA PERIANU - Profesor de Chimie (titular)

Prof. IRINA DUCA - Profesor de Informatică (titular)

Prof. PAUL-IRINEL RUSU- Profesor de Educaţie fizică (titular)

Prof. PETRONELA DĂSCĂLESCU - Profesor de Geografie (titular)

Prof. MIHAIELA CAMELIA PARTENE - Profesor de Fizică (titular)

Prof. CLAUDIA BORDIANU - Profesor de Matematică (suplinitor)

Prof. PAULA CAZAMIR - Profesor de limba franceză (titular)

Prof. BEATRICE ARBORE - Profesor de limba și literatura engleză (titular)