Despre noi

În apropiere de Iaşi, la Socola, a apărut în anul 1803, înființată de Mitropolitul Veniamin Costachi, prima școală superioară în limba română din Moldova. Timp de un secol şi jumătate (1803-1948) aceasta a fost şcoala cu impactul cel mai mare asupra întregii populaţii din Moldova. Aici au fost pregătite generaţii întregi de preoţi, în perioade în care slujitorii lui Dumnezeu aveau în lumea satului rolul cel mai important, modelând mentalităţile tuturor. Această școală, care a făcut cu adevărat istorie în învățământul românesc, a fost desființată în mod abuziv în 1948 de către regimul comunist ateu. Actualul Seminar Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” află în firească continuitate cu tradiţia învăţământului teologic ieşean, reprezentat atât de glorios de Seminarul „Veniamin Costachi”. El a luat fiinţă în 1995, din iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Daniel, Patriarhul României, atunci Mitropolit la Iaşi, în contextul noilor condiţii create de căderea regimului comunist. Preafericirea Sa spunea în 1998, cu prilejul punerii pietrei de temelie a viitorului sediu al Seminarului Teologic „Sf. Vasile cel Mare”: „[…] este o instituţie importantă ce arată că tineretul nostru doreşte să slujească poporul. Duminica şi de sărbători, tinerii de aici cântă în biserici din oraş, ajutând la înfrumuseţarea slujbelor. Ei vor deveni preoţi pentru judeţul Iaşi. Iar ceea ce este mai semnificativ în acest Seminar este faptul că are clase paralele: teologie și patrimoniu, adică aici se pregătesc tineri care vor fi preoţi, dar şi pictori restauratori de icoană veche”.

Seminarul Sfântul Vasile Cel Mare, IașiSeminarul Sfântul Vasile Cel Mare, Iași Prima promoție a Seminarului a fost în anul 2000, iar de atunci câteva sute de tineri au absolvit școala noastră. Marea majoritatea absolvenţilor sunt astăzi preoţi, studenţi teologi sau la alte facultăţi, dar și pictori iconografi, restauratori sau pictori de biserici. La examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, Seminarul ieşean se situează pe un loc fruntaș în ceea ce priveşte numărul de absolvenți care urmează teologia după finalizarea studiilor seminariale. 

Încă de la înființare, Seminarul Teologic din Iași a avut două secții. Secția teologie (intitulată inițial secție pastorală) școlarizează tineri care doresc să slujească în Biserică ca și preoți, după ce își finalizează și studiile universitare corespunzătoare. În cadrul acesteia elevii studiază, pe lângă disciplinele de cultură generală, disciplinele teologice (Studiul Vechiului și Noului Testament, Dogmatica, Liturgica, Spiritualitatea, Istoria bisericească ș.a.), limbile clasice (elina și latina), limbile moderne (engleza, franceza, rusa) și muzica bisericească.

Corul Basileus este cea mai importantă formație artistică a Seminarului și unul din cele mai reprezentative ansambluri de muzică corală și bizantină din Iași. El a fost întemeiat odată cu Seminarul, în 1995, iar primul său îndrumător și mentor a fost părintele profesor Florin Bucescu, cel care a trasat direcțiile urmate până astăzi și a ancorat puternic formația în tradiția muzicii bisericești românești, tradiție valorificată și în Seminarul Veniamin, până în 1948.

In atelier Elevii studiază în mod special pictura de icoană, prin disciplinele specifice: studiul desenului, studiul culorii, sculptura decorativă, erminia, istoria artei ș.a. De-a lungul anilor au vernisat numeroase expoziții și au participat în proiecte

de pictură bisericească. După finalizarea studiilor liceale, absolvenții acestei secții își pot continua studiile specializându-se universitar în pictură bisericească, restaurare, arhitectură, sau în orice alte specializări din zona artelor vizuale.
secției patrimoniu

În fiecare an, elevii seminariști ieșeni ocupă primele locuri la de discipline teologice (dogmatică, istoria Bisericii Ortodoxe Române, disciplinele biblice), limba elină, pictură icoană și limba rusă. Numărul premiilor obținute de-a lungul anilor depășește numărul de 100. Cea mai spectaculoasă reușită a elevilor seminariști la un concurs a fost la Olimpiada Națională de Religie pentru Seminariile Teologice de la Buzău din 2010, când au obținut 3 Premii I din 4 posibile. Anul acesta, 2014 a însemnat obținerea celui de al 5-lea premiu I consecutiv la Olimpiada Națională de dogmatică pentru Seminarii

Clădirea Seminarului Teologic ieşean, construită între anii 2000 și 2005, a fost inaugurată parțial încă din 16 octombrie 2003 și este una dintre cele mai moderne din ţară. Ea oferă condiţii ideale de studiu pentru formarea elevilor seminarişti. Partea sa centrală o constituie atrium-ul , un spaţiu amplu ce face legătura între părţile componente ale școlii: corpul de clase şi laboratoare, capela „Sf. Împărați Constantin şi Elena”, corpul de cantină și internat. Atmosfera creată de această îmbinare între modern și tradiţional este unică. Seminarul dispune de cămin și cantină proprie, unde locuiesc și servesc masa în condiții foarte bune aproximativ 200 dintre elevii școlii noastre.

Biblioteca Seminarului dispune de aproximativ 10000 de volume și periodice, lucrări de referință, dicționare, atlase. Pe lângă titlurile din bibliografia școlară obligatorie, se poate găsi aici un important fond de carte teologică, filosofică, istorică și de artă. Unele titluri sunt unicat în bibliotecile ieșene. Între colecțiile remarcabile care se pot găsi în biblioteca Seminarului menționăm: Colecția Hurmuzaki de documente privind istoria românilor, Marele dicționar geografic al Romîniei al lui G. I. Lahovari (1898-1908), colecțiile DIR, DRH, G. Kittel (ed.), Theological Dictionary of the New Testament (10 vol.), D. N. Freedman (ed.), Anchor Bible Dictionary (6 vol.) și multe altele.

Capela „Sf. Împărați Constantin și Elena” este centrul de atracție al Seminarului, principalul laborator în care se formează tinerii seminariști, locul de rugăciune zilnică pentru elevi și profesori. Aici se slujește Sfânta Liturghie în zilele de miercuri și vineri și se desfășoară întregul program liturgic al Seminarului. Capela a fost construită odată cu Seminarul și a fost înfrumusețată cu frescă bizantină între anii 2007-2008. Pictura cea nouă a fost binecuvântată în ziua de 17 octombrie 2010 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, împreună cu un mare sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

 

 

Valorile, viziunea și misiunea Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”

COVPEC: Creștinism, Ortodoxie, Vocație, Performanță, Elită, Competitivitate

 

VIZIUNEA ȘCOLII :

Ne propunem să dezvoltăm Seminarul Teologic din Iași astfel încât treptat să devină:

 • școală teologică de elită;
 • școală atractivă care să determine o concurență sporită care să permită o selecție mai riguroasă;
 • școală care să atingă toate standardele de calitate în procesul didactic;
 • școală în care să se întărească legătura organică dintre educație, credința creștin-ortodoxă și viața de zi cu zi;
 • școală cu un număr mai mare de absolvenți care să-și fi dezvoltat vocația inițială.

                      

MISIUNEA ȘCOLII:

Misiunea şcolii se defineşte în strânsă corelare cu profilul său teologic. Seminarul Teologic din Iaşi este un liceu public vocațional, patronat spiritual de Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Misiunea Seminarului Teologic din Iași constă în:

 • realizarea educaţiei teologice de bază;
 • realizarea culturii generale de bază;
 • realizarea unei atmosfere spirituale și a unei vieți comunitare și liturgice;
 • dezvoltarea conștiinței religioase;
 • realizarea activităților misionare;
 • educarea elevilor în spiritul valorilor tradiționale și în spiritul comunităților locale;
 • promovarea valorilor umane şi deschiderea europeană. 

                         Obiective și ținte strategice

Obiectivul I: Formarea unei echipe de cadre didactice și personal nedidactic în vederea asigurării unui management de calitate

           Ținta strategică 1: Realizarea în echipă a unui management de calitatte

           Obiectivul 2: Asigurarea unui sistem  eficient de comunicare în interiorul școlii și în exteriorul  ei

    Ținta strategică 2: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare în interiorul și în exteriorul școlii

          Obiectivul 3: Formarea unei echipe de cadre didactice și personal nedidactic specializată în promovarea continuă a imaginii unității școlare

        Ținta strategică 3: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional   

Obiectivul 4:  Dezvoltarea resurselor umane în vederea asigurării calității în cadrul comisiilor metodice 

Ținta strategică 4: Monitorizarea activității comisiilor metodice de către CEAC

Obiectivul 5:  Creșterea promovabilității elevilor la examenul de bacalaureat 

Ținta strategică 5: Creșterea promovabilității și a interesului pentru promovarea examenului de bacalaureat               

Obiectivul 6:  Creșterea  participării cadrelor didactice și a elevilor la activitățile extrașcolare prin proiecte și programe de parteneriat intern și extern

Ținta strategică 6: Realizarea activităţilor extraşcolare prin proiecte şi programe de parteneriat educaţional, intern şi extern, pentru formarea complexă a personalităţii elevilor și diseminarea lor