2023 - Absolvenți

1. BERARIU D. ANDREI-COSMIN  Clasa a XII-a A

2. BRÎNZĂ G. ALEXANDRU-IONUȚ  Clasa a XII-a A

3. CHETRAR G. DINU  Clasa a XII-a A

4. CHIRIAC IT. IONUŢ-ANDREI  Clasa a XII-a A

5. CHISTOL T. ADRIAN  Clasa a XII-a A

6. CIMPOI D. GHEORGHE  Clasa a XII-a A

7. CIULEI C. GABRIEL-SEBASTIAN  Clasa a XII-a A

8. DAVID V. MARIAN-DRAGOŞ  Clasa a XII-a A

9. FÎNARU I. ANDREI-BOGDAN  Clasa a XII-a A

10. GHIVIZIU N. SEBASTIAN-GABRIEL  Clasa a XII-a A

11. GÎNJU C. ANDREI  Clasa a XII-a A

12. GRĂDINARU V. ROBERT-GABRIEL  Clasa a XII-a A

13. IACOB G. DANIEL-MIHAI  Clasa a XII-a A

14. ICHIM D. CONSTANTIN-COSMIN  Clasa a XII-a A

15. MATEI D. ILIE-DĂNUȚ  Clasa a XII-a A

16. MĂRICUȚA I. MARIAN-IONUȚ  Clasa a XII-a A

17. MORARU S. ALEXANDRU  Clasa a XII-a A

18. MREJERU CM. VLĂDUȚ-ADRIAN  Clasa a XII-a A

19. RADU C. CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

20. RUDAC P. VLAD-ȘTEFAN  Clasa a XII-a A

21. RUSU N. NICUȘOR-VLAD-MIHAI  Clasa a XII-a A

22. SEMIONOV A. GABRIEL  Clasa a XII-a A

23. SPRIDON C. VASILE-VALENTIN  Clasa a XII-a A

24. SURDU N. ALBERT-VALENTIN  Clasa a XII-a A

25. BEȘLIU DC. IULIAN-ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

26. BRUMĂ M. IOAN  Clasa a XII-a B

27. BUINCIUC MG. ȘTEFAN-BOGDAN  Clasa a XII-a B

28. BURLACU-VISTERNICU A. HORIA  Clasa a XII-a B

29. BUTA L. ȘTEFAN  Clasa a XII-a B

30. BUZINCU A. PETRU-GABRIEL  Clasa a XII-a B

31. CIUPERCĂ M. ILIE  Clasa a XII-a B

32. COJOCARI A. ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

33. COZMEI NO. DARIUS-IOAN  Clasa a XII-a B

34. FÎNARU LI. BOGDAN-ANDREI  Clasa a XII-a B

35. FLOREA P. FLORIN-CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

36. GAFTON I. DAVID  Clasa a XII-a B

37. GHEORGHICĂ I. VASILE  Clasa a XII-a B

38. HABET M. GABRIEL  Clasa a XII-a B

39. HABET M. MIHAI  Clasa a XII-a B

40. MAGHEAR C. PETRU-ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

41. MARDARI C. ANDREI  Clasa a XII-a B

42. MIȘCARI D. IOAN  Clasa a XII-a B

43. MURARU PG. PAUL-IONUȚ  Clasa a XII-a B

44. NICA V. ALEXANDRU-GABRIEL  Clasa a XII-a B

45. PANDELEA C. TEODOR-EMANUEL  Clasa a XII-a B

46. PINTILIE V. VALENTIN  Clasa a XII-a B

47. RAMAȘCANU C. FLORIN-CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

48. RUSU V. DAMIAN  Clasa a XII-a B

49. SĂNDULACHE C. FILIP-DIMITRIE  Clasa a XII-a B

50. ZAHARIA D. FLORENTIN-VLAD  Clasa a XII-a B

51. ABUNEI C. GABRIELA-INGRID  Clasa a XII-a C

52. BOTEZATU GT. ŞTEFANIA  Clasa a XII-a C

53. CALINCIUC CD. ALEXANDRA-ANDREEA  Clasa a XII-a C

54. CIUREANU C. CONSTANTIN-VIOREL  Clasa a XII-a C

55. COSTACHE F. ELENA-AMALIA  Clasa a XII-a C

56. COSTEA V. ȘTEFANIA  Clasa a XII-a C

57. COȚOFANĂ C. LAVINIA-GABRIELA  Clasa a XII-a C

58. DĂNILĂ G. ELENA  Clasa a XII-a C

59. DUMITRAȘCU MM. OANA-ANDREEA  Clasa a XII-a C

60. FILIP C. IONELA-PETRONELA  Clasa a XII-a C

61. GHERASIM F. MARTA-ȘTEFANIA  Clasa a XII-a C

62. IOSUPESCU VD. DENISE-GABRIELA  Clasa a XII-a C

63. ÎNECATU M. PAULA  Clasa a XII-a C

64. LUPU V. ANDREEA-DIANA  Clasa a XII-a C

65. MERLAN V. IUSTIN-VALENTIN  Clasa a XII-a C

66. NEAGU ML. ANDREEA-RAMONA  Clasa a XII-a C

67. PANTIA M. IONELA  Clasa a XII-a C

68. PĂDURARU P. MĂDĂLINA-ELENA  Clasa a XII-a C

69. PÎRĂU M. ELENA-ANEMONA  Clasa a XII-a C

70. ROTARIU D. ELENA-PETRONELA  Clasa a XII-a C

71. RUMEGA I. KARINA-ȘTEFANIA  Clasa a XII-a C

72. SAJIN I. SEBASTIAN  Clasa a XII-a C

73. SIMIONICĂ VT. MIHAELA  Clasa a XII-a C

74. SIMIRAŞ A. NECTARIA  Clasa a XII-a C

75. SÎRBU I. ȘTEFANIA  Clasa a XII-a C

76. ȘCHEIANU G. CARMEN-ANDREEA  Clasa a XII-a C

77. ȚIGĂNESCU P. NARCISA-ELENA  Clasa a XII-a C

78. ȚUGULEA M. PARASCHIVA-PAULA  Clasa a XII-a C

79. VASCAUȚAN A. ILARIA  Clasa a XII-a C

80. VITORIANU C. LAURA-GEORGIANA  Clasa a XII-a C

81. VOIA V. ELENA-GABRIELA  Clasa a XII-a C

82. VOLANSCHE M. ANDREEA  Clasa a XII-a C