2018 - Absolvenţi

1. AGAPE D. MARIAN  Clasa a XII-a A

2. ALBU A. BOGDAN-GABRIEL  Clasa a XII-a A

3. ANDRIESEI A. ANDREI-VICTOR  Clasa a XII-a A

4. ANDRIEȘ T. DRAGOȘ-ANDREI  Clasa a XII-a A

5. BAER N. ANDREI  Clasa a XII-a A

6. BÎGU L. RADU-ANDREI  Clasa a XII-a A

7. CAMANARU PE. RADU-ANDREI  Clasa a XII-a A

8. CHIFAN C. SEBASTIAN CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

9. CÎRCIUMARI E. ALEXEI  Clasa a XII-a A

10. CORCACI-MARCU IC. IONUȚ  Clasa a XII-a A

11. DOBREANU CM. MIHAIL  Clasa a XII-a A

12. ENACHE C. EMILIAN  Clasa a XII-a A

13. EPURE I. VALENTIN  Clasa a XII-a A

14. GACIU V. GABRIEL-ANDREI  Clasa a XII-a A

15. IFTIMIE A. PAVEL CRISTIAN  Clasa a XII-a A

16. MARIN M. EMANUEL-MARCEL  Clasa a XII-a A

17. MĂTRESCU Ş. IUSTIN  Clasa a XII-a A

18. MORUZ E. ŞTEFAN  Clasa a XII-a A

19. PANȚIRU G. SILVIU-CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

20. PĂRĂLEȘTE V. ION-COSMIN  Clasa a XII-a A

21. POTOROACĂ C. IONUȚ-FLORIN  Clasa a XII-a A

22. PUIU DC. VLAD-ANDREI  Clasa a XII-a A

23. ROTARU V. DRAGOŞ-ANDREI  Clasa a XII-a A

24. SCRIPNIC S. CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

25. TUDOSE M. GEORGE-RĂZVAN  Clasa a XII-a A

26. URSACHE I. AUGUSTIN  Clasa a XII-a A

27. URSU VD. ANDREI  Clasa a XII-a A

28. VIERU C. RADU-CONSTANTIN  Clasa a XII-a A

29. VOICU P. ADRIAN  Clasa a XII-a A

30. ANDONI CV. PETRU  Clasa a XII-a B

31. ANDRON P. RĂZVAN-ILIE  Clasa a XII-a B

32. BORTAŞ IG. IONUŢ-GABRIEL  Clasa a XII-a B

33. BOŢOC I. ALEXANDRU-IOAN  Clasa a XII-a B

34. BUDEANU T. ALEXANDRU  Clasa a XII-a B

35. BURAGA V. VALENTIN-IONUȚ  Clasa a XII-a B

36. BUTILĂ I. CONSTANTIN  Clasa a XII-a B

37. CHIOARIU ML. ŞTEFAN-LUCIAN  Clasa a XII-a B

38. CHIŞ V. GEORGE IULIAN  Clasa a XII-a B

39. CÎRȚÎCĂ D. NICOLAE  Clasa a XII-a B

40. COSTIN D. ANDREI-VLĂDUŢ  Clasa a XII-a B

41. CREȚU G. BOGDAN-IONUȚ  Clasa a XII-a B

42. DOHON C. MARIAN  Clasa a XII-a B

43. DRĂGHICEANU CI. FLORIN-THEODOR  Clasa a XII-a B

44. GRĂDINARU C. ALIN-PETRONEL  Clasa a XII-a B

45. IACOBUŢE F. MARIUS-CORNEL  Clasa a XII-a B

46. LUNGU V. IOAN-GABRIEL  Clasa a XII-a B

47. MATACHE ŞL. SILVIU-ȘTEFAN  Clasa a XII-a B

48. MOISII I. IUSTINIAN  Clasa a XII-a B

49. OHRINIUC RC. IOAN-CRISTIAN  Clasa a XII-a B

50. PRISTĂVIȚA G. BOGDAN  Clasa a XII-a B

51. RAREŞ I. IUSTIN  Clasa a XII-a B

52. ROMAN N. MIHAI-DORINEL  Clasa a XII-a B

53. ROMANCIUC G. IULIAN  Clasa a XII-a B

54. RUSU V. ŞTEFĂNEL  Clasa a XII-a B

55. SIMINICIANU CC. EDUARD-IUSTINIAN  Clasa a XII-a B

56. SPRÎNCEANU S. MAXIM  Clasa a XII-a B

57. STOLERU EC. ANDREI-MARIUS  Clasa a XII-a B

58. URSACHE V. GEORGE  Clasa a XII-a B

59. VÎRLAN D. DAVID-ANDREI  Clasa a XII-a B

60. ANDREI D. DORU  Clasa a XII-a C

61. ANDREI V. VLĂDUŢ-VASILICĂ  Clasa a XII-a C

62. BĂDICEL M. MIHAI  Clasa a XII-a C

63. BOIŞTEANU C. BIANCA-CERASELA  Clasa a XII-a C

64. BULANCEA V. ALEXANDRA  Clasa a XII-a C

65. CIOBANU M. ALEXANDRA-GABRIELA  Clasa a XII-a C

66. CIOBANU M. CECILIU-GABRIEL  Clasa a XII-a C

67. CIOBANU M. ROXANA  Clasa a XII-a C

68. DIUGU M. LAVINIA-ELENA  Clasa a XII-a C

69. DODAN I. ANDREEA-MARINELA  Clasa a XII-a C

70. DRĂGUŞANU D. VASILE  Clasa a XII-a C

71. ENACHE D. MARTHA  Clasa a XII-a C

72. HÎNGĂNESCU D. DUMITRIŢA  Clasa a XII-a C

73. IVAŞCU G. BEATRICE-ANDREEA  Clasa a XII-a C

74. MACOVEI V. ŞTEFAN-PETRONEL  Clasa a XII-a C

75. MARIAN G. MARIUS-GEORGE  Clasa a XII-a C

76. NEDELCU N. PAULA-GEORGIANA  Clasa a XII-a C

77. OLARIU D. MĂLINA VERONICA  Clasa a XII-a C

78. PÎRLEA G. ELENA  Clasa a XII-a C

79. PRIGOREANU D. DIANA-ŞTEFANIA  Clasa a XII-a C

80. PRUTEANU C. TUDOREL  Clasa a XII-a C

81. ROŞCA V. IOANA-TEODOSIA  Clasa a XII-a C

82. RUMPEL M. GABRIELA-ALEXANDRA  Clasa a XII-a C

83. SÎRBU P. MĂDĂLINA DANIELA  Clasa a XII-a C

84. ŞERBAN V. ANA-MARIA  Clasa a XII-a C

85. TOMA C. CONSTANTIN  Clasa a XII-a C

86. TUDOREANU N. PAVEL  Clasa a XII-a C

87. TUDOSĂ M. MĂLINA-COSMINA  Clasa a XII-a C

88. VASILACHE NF. ŞTEFAN-IULIAN  Clasa a XII-a C

89. ZUPCU V. MIHAI  Clasa a XII-a C