2005 - Absolvenți

1. BALTAG P. DRAGOŞ-PEGTRU Clasa a XIII-a A

2. BOSIE M. MIHAI Clasa a XIII-a A

3. CĂLEAP M. MARIUS-GEORGE  Clasa a XIII-a A

4. CHELARU ST. ADRIAN-ŞTEFAN Clasa a XIII-a A

5. CIOBANU N. OVIDIU - BOGDAN  Clasa a XIII-a A

6. CODREANU. IONEL  Clasa a XIII-a A

7. ENACHE C. MARIUS  Clasa a XIII-a A

8. EŞANU D. ALEXANDRU Clasa a XIII-a A

9. FILIMON D. ADRIAN Clasa a XIII-a A

10. GÂRBEA A. ADRIAN Clasa a XIII-a A

11. HRESTIC C. CONSTANTIN-NICHIFOR Clasa a XIII-a A

12. LUPU V. CĂTĂLIN-VASILE  Clasa a XIII-a A

13. MIHALACHI V. BOGDAN-IULIAN Clasa a XIII-a A

14. MOCANU ST. FĂNICĂ  Clasa a XIII-a A

15. MORARU I. ILIE  Clasa a XIII-a A

16. NACU M.M. IONEL-MARIAN  Clasa a XIII-a A

17. NEAMȚU GH. MIHAI-OVIDIU  Clasa a XIII-a A

18. NORNIȚĂ C. PETRU  Clasa a XIII-a A

20. POPAT. TIBERIU  Clasa a XIII-a A

21. PRISACARIU N. NICU-IONEL  Clasa a XIII-a A

22. RAȚĂ C. DĂNUȚ-CONSTANTIN  Clasa a XIII-a A

23. RUSU 1. GEORGE  Clasa a XIII-a A

24. SANDOVICI ST. STELIAN  Clasa a XIII-a A

25. STĂNCESCU C. ŞTEFAN Clasa a XIII-a A

26. TIPA 1. ANDREI  Clasa a XIII-a A

27. TODERIȚĂ M. DINU  Clasa a XIII-a A

19. ȚOLĂERU E. CĂTĂLIN-ŞTEFĂNEL  Clasa a XIII-a A

28. USTUROI D.C. ONUȚ-BOGDAN-CORNELIUS  Clasa a XIII-a A

29. VASILIU GH. GHEORGHIŢĂ Clasa a XIII-a A

1. ANDRIEŞ M. MIHAI  Clasa a XIII-a B

3. BALAN P. PAULA  Clasa a XIII-a B

4. BAMBU V. NICU-LUCIAN  Clasa a XIII-a B

2. BĂDILIȚĂ P. IONUȚ  Clasa a XIII-a B

5. BOGUS GH. ILIE-DANIEL  Clasa a XIII-a B

6. CONEAC GH. GHEORGHE  Clasa a XIII-a B

7. DRENCEANU F. FLORIN- BOGDAN  Clasa a XIII-a B

8. DUMITRU M. ELENA  Clasa a XIII-a B

9. EPURE GH. IUSTINIAN-EMANUIL  Clasa a XIII-a B

10. GAFIȚA GH.GEORGIANA - ELENA  Clasa a XIII-a B

11. GHERASĂ MM. FLORIN  Clasa a XIII-a B

12. GHIȚONIC C. GHEORGHE-MARIAN  Clasa a XIII-a B

13. IFTODEV. ANCUŢA Clasa a XIII-a B

14. MANIA P. VALENTIN  Clasa a XIII-a B

15. MAXIM R.O. LAURENȚIU-ALEXANDRU  Clasa a XIII-a B

16. MIHAI C. CĂTĂLIN  Clasa a XIII-a B

17. PAVEL C. MARIUS-CONSTANTIN  Clasa a XIII-a B

18. PLĂCINTĂ I. ŞTEFANA  Clasa a XIII-a B

19. SEMENOV D. SORIN CONSTANTIN Clasa a XIII-a B