2015 - Absolvenți

1. APOSTOL R. CIPRIAN ŞTEFĂNEL Clasa a XII-a A

2. APRICOPOAIE G. IULIAN SORIN Clasa a XII-a A

3. AXINTE D. PETRIŞOR Clasa a XII-a A

4. BÎRLĂDIANU I. VLAD Clasa a XII-a A

5. BOZEZATU C. ILIE Clasa a XII-a A

6. CREŢU R. ROMEO-ROBERT Clasa a XII-a A

7. DOBINCIUC I. FLORIN Clasa a XII-a A

8. DRANGĂ M. ŞTEFAN GABRIEL Clasa a XII-a A

9. FANDARAC C. CRISTINEL Clasa a XII-a A

10. GÂSCĂ V. IULIAN GABRIEL Clasa a XII-a A

11. HURJUI I. ŞTEFAN Clasa a XII-a A

12. HUŢANU C. ANDREI GHEORGHE Clasa a XII-a A

13. ICHIM F. FLORIN EDUARD Clasa a XII-a A

14. IORDACHE Z. ILIE Clasa a XII-a A

15. MOCANU C. ANDREI COSTEL Clasa a XII-a A

16. ROTARIU D. DIMITRIE Clasa a XII-a A

17. SAVIN G. GEORGE VASILE Clasa a XII-a A

18. SMIHOR V. MIHAI ALIN Clasa a XII-a A

19. TIMOFTE V. PETRU Clasa a XII-a A

20. UNUGEANU M. ALEX ANDREI Clasa a XII-a A

21. URSU F. MARIAN IONUŢ Clasa a XII-a A

22. VASILOAIA G. ANDREI GEORGEL Clasa a XII-a A

1. ACATRINEI FLORIN-MIHAI Clasa a XII-a B

2. ALIXANDRU DORIN-BOGDĂNEL Clasa a XII-a B

3. AMARGHIOALEI CONSTANTIN Clasa a XII-a B

4. BEŞLEAGĂ TUDOR Clasa a XII-a B

5. CREŢU ALEXANDRU Clasa a XII-a B

6. DIACONU IONUŢ Clasa a XII-a B

7. FANARAGIU RĂZVAN Clasa a XII-a B

8. GHERASIM IULIAN Clasa a XII-a B

9. HERŢUG CONSTANTIN Clasa a XII-a B

10. IVASCIUK DAN-DUMITRU Clasa a XII-a B

11. PERJU MIHAI Clasa a XII-a B

12. ROŞCA GEORGE Clasa a XII-a B

13. RUSU MARIAN Clasa a XII-a B

14. SAVIN RĂZVAN Clasa a XII-a B

15. SIMIRAŞ I. CONSTANTIN Clasa a XII-a B

16. SUCULIUC CRISTIAN Clasa a XII-a B

17. TELEAGĂ DAVID Clasa a XII-a B

18. VLĂDEANU C. ANDREI Clasa a XII-a B

1. ANDREI M. CONSTANTIN Clasa a XII-a C

2. BACENSCHI A. CRISTI Clasa a XII-a C

3. BACIU N. IOAN Clasa a XII-a C

4. BALAN M. MIHAI RĂZVAN Clasa a XII-a C

5. BĂICEANU A. ALEXANDRU Clasa a XII-a C

6. BUTNARU C. RĂZVAN-MIHAI Clasa a XII-a C

7. CONSTANTIN ANDREEA LOREDANA Clasa a XII-a C

8. COZMESCU FLORINA Clasa a XII-a C

9. CURCĂ E. GEORGIANA Clasa a XII-a C

10. IANTZ G. GEORGIANA ALEXANDRA Clasa a XII-a C

11. IGNAT M. MIHAI Clasa a XII-a C

12. IOVIŢĂ V. VIORICA Clasa a XII-a C

13. LĂCĂTUŞU I. IONUŢ Clasa a XII-a C

14. LEONTE M. ANDREI Clasa a XII-a C

15. LUCHIAN R. ILIE Clasa a XII-a C

16. LUPU I. GHEORGHIŢĂ Clasa a XII-a C

17. MANGALAGIU M. MIHAI Clasa a XII-a C

18. MEREACRE S. DIMITRIAN Clasa a XII-a C

19. MIHALACHE-IONEASA MARIANA-SIMONA Clasa a XII-a C

20. PĂDURARU P. GABRIEL Clasa a XII-a C

21. PELIN V. DOINA Clasa a XII-a C

22. PINTILIE V. ALEXANDRU Clasa a XII-a C

23. ROŞU C. GRAŢIELA Clasa a XII-a C

24. SCULEAC V. EVELINA Clasa a XII-a C

25. SIMIREANU P. GEANINA Clasa a XII-a C

26. SÎRBU P. PETRU Clasa a XII-a C

27. ŞTEFĂNESCU I. ALEXANDRU-FLORIN Clasa a XII-a C

28. TOMA C. ALINA-ECATERINA Clasa a XII-a C

29. URSU V. ALEXANDRU GABRIEL Clasa a XII-a C

30. VLAD C. ALEXANDRU Clasa a XII-a C

31. VLEJU C. IRINA-TEODORA Clasa a XII-a C

32. ZAHARIA D. OVIDIU Clasa a XII-a C

33. ZUPCU L. FLORIN-DANIEL Clasa a XII-a C