Proceduri pentru subproiectul „Viitorul începe acum!” (VIA), proiectul ROSE

În cadrul Consiliului de Administrație al Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, Iași, din data de 10.09.2019, și în urma Hotărârii nr. 5/10.09.2019 a Consiliului de Adminsitrație, s-au aprobat 2 proceduri operaționale: procedura operațională PO-R01, revizia I/09.09.2019, privind selecția cadrelor didactice și a consilierilor implicațiîn derularea activităților subproiectului Viitorul începe acum! - proiectul ROSE; procedura operațională PO-R02, revizia I/09.09.2019, privind selecția grupului-țintă de elevi pentru implementarea activităților subproiectului Viitorul începe acum! - proiectul ROSE.