PROCEDURĂ operaţională prinvind desfăşurarea procesului de învăţământ şi cazarea elevilor în internatul şcolii în anul şcolar 2020-2021