Invitație la lectură, revista „Vasiliada”

                Revista Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, „Vasiliada”, este o revistă de cultură și spiritualitate, publicată bianual, editată și redactată împreună cu elevii, profesorii și părinții Seminarului, distribuită gratuit și prezentă și în mediul virtual. Inițial, revista a luat naștere în anul 2005, un proiect coordonat de dna. prof. dr. Doina Balan și pr. prof. dr. Dragoș Bahrim, și a fost continuat cu succes de dna. prof. Raluca Balan și pr. prof. dr. Constantin Simiraș. Menționăm, cu bucurie, că revista „Vasiliada” a câștigat în trecut, de câteva ori, Concursul Revistelor Școlare. În anul curent, prin implicarea tuturor membrilor echipei, a apărut o ediție nouă a revistei „Vasiliada”, care a primit un design îmbunătățit și rubrici variate redactate de elevi. Rubricile noi, rezultate după mai multe ședințe de lucru ale Consiliului Elevilor împreună cu prof. coordonatori și colaboratori ai revistei, relevante pentru înclinațiile lor vocațional - teologice și artistice sunt următoarele: „ Cuvântul Preotului”; „ Liturgică”; „ Știri din Viața Seminarului” ; „ Șah în Seminar” ; „ Știați ca?”; „ Artă și Talent”, urmând ca ele să fie îmbunătățite și revizuite anual. Paginile revistei reflectă preocupările elevilor seminariști, creațiile proprii ale acestora, reflectă pasiunile și vocația lor, atmosfera din Seminar, activitățile educative școlare și extrașcolare la care participă elevii. Așadar, „Vasiliada” este o provocare pentru elevii noștri de a-și exprima gândurile și creativitatea prin intermediul scrisului și al artelor, pentru a pune în lumină idei și talente care ar putea trece neobservate. Este provocarea de a îmbina armonios munca și rugăciunea pentru a aduce lumină și a fi lumină. Mulțumim profesorilor coordonatori și elevilor care au pus mult suflet și s-au implicat la realizarea acestui frumos și folositor demers cultural - educativ.
                 Laborare est orare! Munca este rugăciune.
                                                      Pr. prof. dr. Constantin Simiraș,
                                                      director al Seminarului Teologic Ortodox ,, Sf. Vasile cel Mare” Iași
 

Documente atasate