Simpozionul Național „Teologie și cultură”, Iași, 25-26 ianuarie 2024

8 zile până la Simpozionul Național de la Iași, „Teologie și cultură”, desfășurat în perioada 25-26 ianuarie 2024, la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”.

Din program, conferința dlui Silviu – Constantin Nedelcu, doctor în Filologie, Biblioteca Academiei Române, cu tema CUM POT UTILIZA RESURSELE UNEI BIBLIOTECI?

Silviu - Constantin Nedelcu este licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (2011), absolvent al cursurilor universitare de masterat din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, specializarea Istorie şi Tradiţie Creştină (2013), şi licenţiat al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, specializarea Ştiinţe ale Informării şi Documentării (2015). În anul 2018 a obținut titlul de doctor cu teza Revista „Glasul Bisericii”: studiu critic şi indice bibliografic. A participat la 50 de conferinţe, congrese, colocvii, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi a publicat peste 60 de articole şi studii în reviste ştiinţifice.