Seminarul din Iași în urmă cu 112 ani

    La începutul secolului XX, Seminarul Veniamin din Iași, alături de Seminarul Central din București, erau singurele Seminarii din țară cu studii de lungă durată, de 8 ani. Mulți dintre elevii buni care finalizau ciclul inferior la Huși sau Roman, de exemplu, se transferau apoi la Seminarul Veniamin sau la cel Central din București pentru continuarea studiilor.

    Acest fapt a fost marcat unitar în 1902 prin realizarea unui tablou de promoție comun al celor două școli. În mod minunat prin urmașii părintelui H. Sârbu, absolvent al acestei promoții,  am obținut pentru Seminarul Teologic Sf. Vasile cel Mare o copie a acestui tablou. Atașăm pentru identificarea celor prezenți în tablou și broșura editată de Seminar intitulată Situațiunea elevilor din Seminarul Veniamin Costache, Iași, 1900-1901.  Pentru 1902 nu am găsit păstrată o broșură similară, dar absolvenții din 1902 pot fi găsiți ca elevi în clasa a VII-a în broșura anului anterior.

    Între absolvenții din 1902 remarcăm pe Gheorghe Leu, venit de la Roman după primul ciclu, viitorul episcop martir de Huși Grigore Leu.