Promovare post

ANUNȚ PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE PE POSTUL DE

SECRETAR ȘEF

Având în vedere H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului –cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sctorul bugetar plătit din fondurile publice;

Ordinul M.E.N. nr. 5138/15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual;

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Vasile cel Mare Iași organizează examen de promovare de pe postul de pedagog școlar 1S pe postul vacant de secretar șef 1 S.

Examenul de promovare se desfășoară în data de 23 iunie 2021, ora 9.00 la sediul unității școlare – Aleea M.Sadovenu nr.46, Iași