Profesorii Seminarului organizează noi conferințe online pentru elevii noștri

În data de 20 octombrie, pe platforma Ortodoxia Tinerilor, în cadrul Serilor biblice, pr. Anistoroaei Bogdan-Ioan, profesor de Limba și literatura română, la Seminarul Teologic „Sf. Vasile cel Mare”, Iași, a susținut conferința cu titlul Vasile Voiculescu – doctorul fără de arginți al culturii române. Conferința se înscrie într-o lungă serie de conferințe susținute pe platformă de părintele profesor, având ca temă poezia mistică românească și reprezentanții ei (Zorica Lațcu, Ioan Alexandru etc). De asemenea, în același cadru a susținut conferințe despre imaginarul dostoievskian.

În conferința dedicată scriitorului Voiculescu, s-a pus accentul pe tematica isihastă și de rugăciune a lui Voiculescu, dar și pe dimensiunea vocației de doctor și realizator de emisiuni radio vreme de 12 ani.

În acest an, dedicat isihasmului românesc și rugăciunii, părintele profesor Anistoroaei Bogdan propune tinerilor, pentru data de 17 noiembrie, conferința cu tema Isihasm și Rugăciune în cultura română.

prof. Raluca Balan