Precizare privind afișarea rezultatelor la probele de aptitudini la Seminar

 Precizare privind afișarea rezultatelor la probele de aptitudini la Seminar

 

În decizia finală privind declararea promovării sau respingerii la probele de aptitudini la aceasta sesiune de admitere, două elemente sunt indispensabile: media la purtare pentru toți candidații (pentru toate clasele V-VIII) și în plus, mediile la disciplina religie (pentru toate clasele V-VIII) pentru candidații la secția patrimoniu-cultural.

Întrucât nu toate școlile au eliberat adeverințe pentru candidați inclusiv pentru clasa a VIII-a (unele adeverințe au fost date pentru clasele V-VII), deoarece nu erau toate situațiile încheiate, suntem nevoiți să așteptăm documentele corespunzătoare de la toți candidații și abia apoi vom afișa rezultatele. Aceasta înseamnă o întârziere de câteva zile, lucru acceptat de MInisterul Educației printr-o adresă care ne-a fost comunicată chiar în timpul examenului. Adresa Ministerului ne precizează data limită de afișare a rezultatelor 8 iunie 2022 (după finalizarea cursurilor clasei a VIII-a).

Vă mulțumim pentru înțelegere.