Participarea Seminarului la Simpozionul internațional „Tradiția Patristică în actualitate"

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL

„TRADIȚIA PATRISTICĂ ÎN ACTUALITATE”

 

În perioada 29-30 septembrie 2022, la Muzeul Mitropolitan din Iași a avut loc prima ediție a Simpozionul Internațional „Tradiția Patristică în actualitate - Isihasmul Bizantin, Istorie și Spiritualitate”, organizat de Centrul de Studii Patristice „Sfântul Maxim Mărturisitorul”.

În perioada 29-30 septembrie anul curent, teologi și cercetători, precum Petre Guran, pr. lect. univ. dr. Roger Coresciuc, pr. protos. dr. Arsenie Pohrib, pr. Nichifor Tănase, diac. prof. dr. Ilarion Argatu, dr. Dragoș Mîrșanu, asist univ. dr. Alexandru Prelipcean, monahul Filotheu, dar și alți oameni de seamă ai Teologiei Ortodoxe academice contemporane, și-au dat întâlnire în capitala spiritualității ortodoxe românești.

Prima zi a fost marcată de deschiderea oficială a evenimentului, cu alocuțiuni rostite de pr. prof. univ. dr.  Ioan Vicovan, Decan al Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași și de  pr. prof. dr.  Dragoș Bahrim, director al Centrului de Studii Patristice „Sfântul Maxim Mărturisitorul”. Programul a continuat cu prima Conferință Plenară susținută de Petre Guran pe tema „Isihasmul - spiritualitate a zilelor din urmă” și a fost urmată de scurte prezentări ale diferiților cercetători în domeniul isihasmului bizantin, urmând ca, în a doua parte a zilei, să fie organizate două secțiuni de conferințe, în paralel.

În a doua zi a evenimentului, Conferința Plenară a fost susținută de pr. lect.  dr. Roger Coresciuc, cu tema „Cunoaștere și vedere în Triada II. 3 a Sfântului Grigorie Palama”, urmată de scurte comunicări. După cea de a doua varie, a avut loc închiderea oficială a marelui eveniment de gală.

Anul acesta, Seminarul „Sf. Vasile cel Mare” a fost reprezentat de doi dintre părinții profesori: pr. protos. dr. Arsenie Pohrib, ce a susținut o comunicare pe tema „Expresia suflare de viață (Fc. 2,7) în exegeza patristică” și de diac. prof. dr. Ilarion Argatu, care a vorbit despre „Στίχοι κατανυκτικοί καθά στοιχείον: un text inedit regăsit în trei manuscrise ale Mănăstirii Sfântul Pantelimon”, prezentări importante și valoroase pentru domeniul teologic, dar și paleografic.

Tot din partea Școlii noastre, doi dintre colegii noștri, Andrei-Bogdan Fînaru și Ștefan Acsinia, au avut o implicare activă în ceea ce privește organizarea și buna desfășurare a evnimentului.

Pr. prof. dr. Dragoș Bahrim a prezentat câteva gânduri referitoare la Simpozion și în reportajul oferit postului Radio Doxologia: „Miezul acestui simpozion este chiar Isihasmul, de aceea foarte multe comunicări, aproximativ jumătate dintre comunicări, sunt dedicate Isihasmului  Sfântului Grigorie Palama sau Rugăciunii. Desigur, există și o altă secțiune, o altă dimensiune, pentru că cercetătorii participanți sau studioșii care sunt interesați de literatura patristică și de studiul Sfinților Părinți vin cu comunicări legate de cercetările lor personale, de unele noutăți pe care le-au putut descoperi în unele manuscrise sau în preocupările personale.”

Ştefan Acsinia, clasa a XI-a A