Părintele N. Steinhardt e viu și convertește în continuare!

În Aula  „Mihai Eminescu”  a  Universității Al. I. Cuza, într-o zi mohorâtă de 21 octombrie, N. Steinhardt și-a adunat, sub aripa sa, ucenicii. Seminarul Teologic Ortodox  „Sf. Vasile cel Mare”  a  fost  partener  al acestei activități, fiind reprezentat prin elevii săi din clasele a X-a A, a X-a B, a XI-a A și a XII-a B, însoțiți de prof. Bogdan Anistoroaei și Carmen Dura. Dezbaterea a fost deschisă de reprezentantul MMB, pr. Constantin Sturzu, care a povestit despre perioada studenției sale, lectura lui N. Steinhardt fiind esențială pentru formarea sa ulterioară ca preot. Părintele a mărturisit că și-ar fi dorit ca seria Steinhardt să fi apărut la editura Doxologia, subliniind în acest fel valoarea operei. Următorul cuvânt a aparținut prof. univ. dr. Antonio Patraș de la Facultatea de Litere din Iași, care a punctat activitatea lui Steinhardt în calitate de critic literar și eseist. În opinia sa, N. Steinhardt ne învață că literatura este o formă de cunoaștere, iar noi, oamenii, suntem chemați de părinte la toleranță și la bun-simț. Părintele Macarie Motogna, de la mănăstirea Sf. Ana, de la Rohia, a povestit despre convertirea lui Steinhardt, precizând că părintele „L-a mărturisit pe Hristos în închisoare, după închisoare și astăzi Îl mărturisește prin opera lui.” Bineînțeles că prezentarea profesorului George Ardeleanu a fost și cea mai așteptată, deoarece conf. univ. dr. de la Facultatea de Litere de la București este, poate, cel mai important cercetător al operei steinhardtiene. Domnia sa a studiat dosarele de la Securitate  și a povestit detalii mai puțin cunoscute marelui public. A vorbit despre cele trei variante ale „Jurnalului fericirii” și despre Steinhardt înainte și după convertire. Ultimul cuvânt a aparținut pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Acesta a mărturisit că l-a cunoscut pe Steinhardt, cuvântul său având un impact emoțional asupra auditoriului, încheindu-se cu următoarea frază: „Părintele Nicolae ne-a vrut și ne vrea creștini vii!”