Părintele Cristian-Alexandru Barnea, doctor al Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi

         Coordonatorul ştiinţific al tezei a fost pr. prof. univ. dr. Ioan Cristinel Teşu de la Facultatea de Teologie ieşeană, iar comisia de doctorat a avut următoarea componenţă: preşedinte - pr. prof. univ. dr. Viorel Sava de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, referenţi - prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă, decan al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice de la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi şi vicepreşedinte al Societăţii Sociologilor din România, şi pr. prof. univ. Nicu Dumitraşcu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman“ a Universităţii din Oradea, care l-a reprezentat la susţinerea tezei de doctorat pe cel de-al treilea referent - Înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

      „Chiar dacă astăzi gândirea pătrunzătoare încearcă să cuprindă taina existenţei sale, trupul omenesc, atât de iubit şi de ignorat, rămâne inepuizabil ochiului tehnic al ştiinţei. Universul său reflectă raţiunea Creatorului său, Care S-a imprimat pe Sine în el, atunci când l-a creat odată cu sufletul lui Adam. Valoarea trupului, aşa cum ne-am dorit să demonstrăm pe parcursul acestei lucrări, nu constă numai în ceea ce este el acum, în lumea aceasta, frumos, dar efemer, ci, în ceea ce poate deveni el, strălucitor de Lumină şi netrecător. Scrierile Sfinţilor Părinţi, o adevărată teologie patristică, oferă pagini de o rară frumuseţe despre menirea trupului, stabilind coordonatele clare ale oricărei dezvoltări teologice viitoare. În ele, cititorul lor va găsi oricând răspuns la multe din preocupările şi provocările bioetice la adresa omului contemporan, după cum, prin maniera în care Sfinţii Părinţi au abordat problematica trupului omenesc de-a lungul timpului, cercetătorul de astăzi al textelor patristice poate evidenţia o adevărată hermeneutică a trupului, cu valenţe potenţiale superioare pentru discursul teologic actual. Redescoperirea valorii trupului omenesc poate permite omului de astăzi redescoperirea Trupului Bisericii şi, implicit, a vieţii din Biserică“, a subliniat candidatul în susţinerea tezei.

 

         La finalul şedinţei, membrii comisiei au acordat părintelui inspector Cristian-Alexandru Barnea titlul de doctor în teologie, cu calificativul „Excelent“. 

         Membrii Consiliului Profesoral al Seminarului Teologic Sf. Vasile cel Mare din Iași îl felicităm călduros pe dragul nostru coleg și-i urăm grabnică publicare a valoroasei teze!