Oportunități de certificare a competențelor vocaționale pentru elevii absolvenți ai Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, din Iași

            În dimineața zilei de 30 mai, la Seminarul Teologic Ortodox Sf. Vasile cel Mare din Iași, au avut loc probele practice și expunerea orală a lucrărilor pentru obținerea certificatului de calificare, nivel 4.

            Absolvenții specializării Teologie” au prezentat proiectul sub forma unei lucrări de atestat de specialitate din Dogmatică și din Studiul Biblic al Vechiului și Noului Testament în fața comisiei de examen, iar, ulterior, au susținut probele practice la disciplinele Tipic și Muzică Bisericească, Omiletică și  Catehetică, în vederea obținerii certificatului de calificare.

            În același timp, absolvenții specializării „Patrimoniu Cultural” au realizat expunerea orală a lucrării practice în fața comisie în vederea obținerii certificatului de calificare vocațională Tehnician pentru tehnici artistice.

            Atașăm imagini  legate de desfășurarea examenului, dar și câteva fotografii cu lucrările practice de atestat ale elevilor de la specializarea Patrimoniu Cultural, lucrări pe teme teologice, decorativ non-figurative, executate într-o paletă amplă de tehnici și materiale.