OLIMPIADA DE RELIGIE CULTUL ORTODOX, clasele VII-XII - etapa judeţeană 2023 - REZULTATE FINALE

Notă!

Vă comunicăm următoarele informații privind calificarea la etapa națională, în conformitate cu Regulamentele specifice de organizare a Olimpiadei de Religie, cultul ortodox, clasele V-XII

La etapa naţională, participă câte un elev/an de studiu, primul în ierarhia clasei la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament (80 de puncte).

  1. În plus, vor participa câte 23 de elevi/an de studiu/pe țară, care vor fi nominalizați de către Comisia Centrală, pe lista destinată locurilor suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform clasamentului naţional realizat pe baza situațiilor transmise de către comisiile județene, după finalizarea etapei judeţene.
  2. I.S.J. Iași va furniza, oficial, toate informațiile/deciziile Comisiei naționale elevilor implicați și profesorilor acestora, prin canalele specifice de comunicare.

Felicitări tuturor!

Comisia județeană

 

REZULTATE CONTESTAȚII

Rezultate CONTESTAŢII

 

Detalii organizatorice:

 

  • Listele cu repartizarea elevilor pe săli sunt afişate la avizierul și pe site-ul unității școlare;
  • Ora la care elevii vor fi prezenţi sâmbătă, 18 martie 2023, este 8.30, cu precizarea că accesul în săli este permis până la ora 9.30, pe la intrarea elevilor;
  • Elevii se vor legitima cu o copie după certificatul de naştere/ carte de identitate/ carnet de elev avizat pentru anul şcolar în curs;
  •  Proba scrisă va fi de 3 ore și va începe la ora 10.00. Rezultatele vor fi afişate la avizierul şi pe site-ul școlii după finalizarea evaluării, în cursul zilei de sâmbătă, 18 martie 2023, după ora 19.00, cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal, conform legii;
  • Eventualele contestaţii se vor depune la secretariatul  Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” Iași, luni, 20 martie 2023, între orele 12.00-15.30.  Contestațiile vor fi depuse de elevi.
  • Conform art.IX alin b) din -   Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de religie, cultul ortodox, clasele V-VIII, respectiv clasele IX-XII, aprobat prin O.M.E. nr. 25176/09.02.2023 și O.M.E. nr. 25177/09.02.2023, membrii comisiei de evaluare discută cu elevii care depun contestații (nu cu părinții sau cadrele didactice) pe baza lucrării scrise, în data de 20 martie 2023, după ora 15.30. Dacă elevul își retrage contestația este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură, dacă nu-și retrage contestația, lucrarea va merge la comisia de reevaluare a lucrărilor.
  • Rezultatele finale se vor afişa la avizierul și pe site-ul școlii, în aceeași zi, după ora 18.00.

 

Vă dorim mult succes!