OLIMPIADA DE RELIGIE CULTUL ORTODOX, clasele VII-XII 2024 - ELEVI CALIFICAȚI LA ETAPA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI DE RELIGIE-CULT ORTODOX

OLIMPIADA DE RELIGIE CULTUL ORTODOX, clasele VII-XII

etapa județeană, 13 aprilie 2024

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” Iași

 

Detalii organizatorice:

 

  • Listele cu repartizarea elevilor pe săli sunt afişate la avizierul și pe site-ul unității școlare;
  • Ora la care elevii vor fi prezenţi sâmbătă, 13 aprilie 2024, este 9.00, cu precizarea că accesul în săli este permis până la ora 9.30, pe la intrarea elevilor;
  • Elevii se vor legitima cu o copie după certificatul de naştere/ carte de identitate/ carnet de elev avizat pentru anul şcolar în curs;
  •  Proba scrisă va fi de 3 ore și va începe la ora 10.00. Rezultatele vor fi afişate la avizierul şi pe site-ul școlii după finalizarea evaluării, în cursul zilei de sâmbătă, 13 aprilie 2024, după ora 19.00, cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal, conform legii;
  • Eventualele contestaţii se vor depune la secretariatul  Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” Iași, luni, 15 aprilie 2024, între orele 12.00-14.00.  Contestațiile vor fi depuse de elevi; 
  • Conform art.IX alin b) din -   Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de religie, cultul ortodox, clasele V-VIII, respectiv clasele IX-XII, aprobat prin O.M.E. nr. 25176/09.02.2023 și O.M.E. nr. 25177/09.02.2023, membrii comisiei de evaluare discută cu elevii care depun contestații (nu cu părinții sau cadrele didactice) pe baza lucrării scrise, în data de 15 aprilie 2024, după ora 15.30. Dacă elevul își retrage contestația este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură, dacă nu-și retrage contestația, lucrarea va merge la comisia de reevaluare a lucrărilor.
  • Rezultatele finale se vor afişa la avizierul și pe site-ul școlii, în data de 16 aprilie 2024, după ora 18.00.

 

Vă dorim mult succes!