Lansare de carte - Aurelian Silvestru

Joi, 13 decembrie 2018, în Capela Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, din Iaşi, a avut loc lansarea volumului scriitorului Aurelian Silvestru, în ediţie bilingvă, Cavalerul cu aripi de petale, apărut la Editura Princeps Multimedia. Autorul a răspuns invitaţiei părintelui director Dragoş Bahrim şi a Catedrei de Limbă română, volumul fiind prezentat de domnii Daniel Corbu şi Emilian Marcu. Evenimentul a fost moderat de doamna Filumena Corbu, invitaţii evidenţiind dimensiunea educativă, moralizatoare a prozei scriitorului Aurelian Silvestru, el însuşi pedagog şi director al Liceului Prometeu, din Chişinău. Autorul a reuşit să transmită elevilor prezenţi dorinţa de a citi proza acestuia, dar, mai ales, de a concretiza în viaţa lor conceptele cheie pe care autorul îşi construieşte textele: bunătatea, jertfa, smerenia, fundamental rămânând actul iubirii. „Suntem creaţi pentru iubire. Iubirea e singura cetate în care merită să mori!” sunt cuvintele prin care îşi termină o proză. Fiecare text propus spre lectură are, pe de o parte,  un cuvânt-concept, pe de altă parte, reuşeşte să creeze structuri-apoftegme, uşor de reţinut, într-un stil simplu, în modul în care aveau loc discuţiile despre virtuţi în lumea monahismului pustiei. S-a evidenţiat şi rolul pe care povestirea îl are în transmiterea conceptelor fundamentale ale vieţii creştine, iar impactul mare pentru elevi a fost acela că micile povestiri pornesc de la întâmplări reale sau care, de multe ori, redau evenimente la care autorul a avut acces. Discuţiile construite în cadrul evenimentului au generat dorinţa de lectură a prozei discutate, accesul la ea fiind facilitat şi de dragostea cu care autorul şi domnul Daniel Corbu au pus la dispoziţia Seminarului opera acestuia, alături de ediţia operelor lui Ion Creangă, toate editate la Editura Princeps Multimedia. În deschidere, corul Seminarului, Basileus, a oferit invitaţilor un moment artistic, de colinde, momentul cultural terminându-se, de asemenea, în atmosfera premergătoare sărbătorii Naşterii Domnului, printr-un colind.