Laborare omnia vincit!

      Munca învinge tot!  Este o tradiție ca Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, din Iași, să participe la diverse concursuri naționale și, printr-un efort comun, atât al profesorilor, cât și al elevilor, să obțină rezultate deosebite.

      Și anul acesta, la Olimpiada națională de Limbi clasice, organizată la Pitești, în perioada 5-8 aprilie, doi elevi participanți au obținut două foarte importante premii: Ștefan-Ilie Graur, din clasa a IX-a B, a obținut premiul al II-lea, iar Ioan Simiraș, din clasa a X-a A, premiul al III-lea. Pentru cei doi elevi, olimpiada a fost o provocare de a dovedi pasiune, perspicacitate și perseverență în descifrarea și interpretarea textelor clasice care rămân un  izvor inepuizabil de informație, de principii morale și de exersare a calităților intelectuale.