Înscriere Bacalaureat 2021

Candidaţii la examenul naţional de bacalaureat - 2021 completează documentele-tip de înscriere, în perioada 25-31 mai 2021, pentru sesiunea iunie-iulie, respectiv în perioada 12-16 iulie 2021, pentru sesiunea august-septembrie, în vederea încadrării în termenele prevăzute de Calendarul examenului naţional de bacalaureat - 2021, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului national de bacalaureat - 2021

 

Actele necesare pentru înscriere:

  1. Cerere de inscriere (pentru candidatii din toate seriile)
  2. Copie certificat de nastere  (pentru candidatii din toate seriile)
  3. Copie act identitate / Permis de şedere (pentru candidatii din toate seriile)
  4. Foaia matricolă (pentru candidatii din toate seriile)
  5. Dovada plăţii examenului (pentru candidatii din seriile anterioare)

Înscrierile se fac la secretariatul liceului !