Expoziția elevilor de la Patrimoniu Cultural

Expoziția desfășurată în această lună găzduiește lucrările elevilor seminariști din toate clasele secției de Patrimoniu Cultural. Sunt compoziții în culoare, studii desen, icoane, etape de lucru surprinse în diferite stadii de execuție specifice vârstei, imagini fragment ale lumii plastice, gânduri artistice ale adolescenților, personalizate, intenții vizuale ce înlesnesc trecerea de la imagine la imaginar cu ajutorul instrumentelor de lucru și al tehnicilor specifice. 
Întreaga expoziție răspunde temelor de atelier - portrete, studii de anatomie, peisaje, naturi moarte, compoziții figurative, studii de icoane, ornamente, miniaturi, reproduceri, ce propun o înaltă diversitate a bagajului tematic și o conotație simbolică puternică. 
Lucrările plastice ale elevilor ascund încărcătura vizuală a prezentului, ecouri tinere, variații între figurativ, decorativ, abstract, stilizat și teologic. Coordonatorii expoziției sunt prof. dr. Ioana Măriuței și prof. drd. Florina Cozmescu.