Doamna prof. Ioana Măriuței este de astăzi doctor în filosofie

Pe data de 10 aprilie 2012 a avut loc şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat Contribuţii la o semiotică a picturii murale elaborată de colega noastră prof. Ioana-Catrinel Măriuţei (n. Bolocan), sub coordonarea prof. univ. dr. Traian Dinorel Stănciulescu, de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe social-politice a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. În urma analizării tezei, comisia formată din prof.univ.dr. Aurel Codoban de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Florea Lucaci de la Universitatea de Vest din Timişoara, prof.univ.dr. Tudor Ghideanu de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, precum şi îndrumătorul lucrării, a votat în unanimitate acordarea titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filosofie doamnei profesor, cu calificativul FOARTE BINE, implicit şi distincţia MAGNA CUM LAUDAE. Lucrarea doamnei profesor Ioana-Catrinel Măriuţei a fost recomandată spre publicare, considerată fiind a fi una de referinţă în domeniu. Publicul a fost constituit din specialişti, profesori, doctoranzi, teologi, iubitori ai filosofiei şi artelor, în special ai picturii murale, oameni de cultură care şi-au exprimat încântarea, dar şi bucuria de a mai afla câte ceva din tainele cunoaşterii, dintr-o lucrare documentată, elaborată, academică. Colectivul Seminarului și ucenicii seminariști o felicită pentru această reușită îndelung pregătită!