Din nou alături de Pr. Stephen Holley, de data aceasta într-un proiect mai amplu, interdisciplinar

În luna octombrie, la Seminarul Teologic Ortodox Sf. Vasile cel Mare” din Iași, am avut bucuria de a iniția un proiect școlar pilot în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei prin reprezentanții Pro-vita din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, Pr. Radu Brânză și Pr. Stephen Holley.

Prezentul proiect, denumit Implicarea unui preot ortodox, nativ-american la Seminar, vine în întâmpinarea nevoii de a asigura un mediu educațional stimulant pentru dezvoltarea armonioasă spirituală și culturală a tinerilor din Seminar care doresc să continue și în viitor, la facultate, studiile teologice și care sunt cu adevărat pasionați de disciplinele vocațional-teologice studiate la Seminar, dar și de limba engleză.

Proiectul face parte dintr-un demers mai amplu de a facilita expunerea elevilor la terminologia de specialitate, prin intermediul participării acestora la o varietate de activități extrașcolare, transdisciplinare, de această dată însă având, ca resursă educațională cheie, prezența și implicarea activă a unui vorbitor de limba engleză nativ american, preot ortodox și specialist în teologie. Sperăm că acest proiect interdisciplinar va constitui un dublu câștig pentru acei elevi pasionați cu adevărat de disciplinele teologice și, în același timp, interesați de achiziția vocabularului vocațional de bază, teologic-ortodox în limba engleză. În acest demers s-au implicat atât profesorii de la Seminar de limbă engleză, cât și profesorii care predau discipline teologice, suplimentând astfel cunoștințele de la orele de engleză generală cu anumite activități transdisciplinare specifice vocaționalului.

Astfel, la inițiativa pr. prof. Simiraș Constantin, directorul Seminarului, în data de 17 octombrie 2023, a avut loc o primă întâlnire a elevilor din grupul țintă cu Pr. Stephen Holley, de data aceasta tema fiind Slavation and person-hood, alături de  doamna Prof. Raluca Balan, prof. de limba engleză la Seminar, coordonatorul proiectului, și de pr. prof. Paul Rusu, profesor de studii biblice. Menționăm că pr. prof. Paul Rusu, coordonatorul unui alt proiect denumit Cercul de lectură și exegeză biblică, a inclus în programul cercului, alături de alte activități cu mai mulți invitați din mediul teologic, și o parte din activitațile din proiectul interdisciplinar Implicarea unui preot ortodox, nativ-american la Seminar.

Pr. Stephen a adaptat cu succes conținutul discursului său în limba engleză la nivelul de înțelegere al elevilor pe care i-a atras atât prin exemplele din viața reală, cât și prin exemple dogmatice și biblice specifice vocaționalului. Cu zâmbet, multă căldura și umor, părintele a reușit să trezească și să susțină pe tot parcursul discuțiilor cu elevii interesul acestora, urmând o interacțiune vie între Pr. Stephen și elevii Seminarului vorbitori de limba engleză, care au adresat multe întrebări la final. Unii dintre ei au rămas chiar și după încheierea activității pentru a mai discuta în limba engleză anumite probleme  teologice, în limba engleză.

Ne bucură de prezența Părintelui Stephen la Seminar și așteptăm cu nerăbdare următoarele întâlniri din cadrul proiectului care vor avea loc în fiecare lună.

 

Prof. Raluca Balan,  prof. de limba engleză

Coordonator Proiecte și Programe Educative Școlare și Extrașcolare