Conferință cu părintele Pr. Josiah Trenham

În data de 17 mai 2024, la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” din Iași, a avut loc o conferință organizată de Pr. prof. dr. Simiraș Constantin, directorul Seminarului, împreună cu Arhid. prof. dr. Ilarion Argatu și doamna prof. Raluca Balan. Conferința l-a avut ca invitat pe Pr. Josiah Trenham, preot american ortodox paroh al bisericii „Sf. Andrei” din Riverside, California, fondatorul și directorul popularei edituri ortodoxe Patristic Nectar Publications, care a abordat tema „Comunicarea de Sine a lui Dumnezeu și teologia”, apoi a purtat un dialog cu elevii. Pr. Josiah Trenham a fost însoțit de pr. arhimandrit Hrisostom Rădășanu, Consilierul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor, și de un grup de reprezentanți ai Arhiepiscopiei Iașilor. Elevii l-au întampinat pe Pr. Josiah în ritm de muzică psaltică, interpretand cântarea Hristos a înviat în limba engleză. Elevii Seminarului învață alaturi de doamna prof. Raluca Balan la orele de limba engleză, alături de engleza generală, și elemente de vocabular specifice limbajului teologic. 

Pr. Josiah a împărtășit elevilor și trăirea sa duhovnicească, experiența sa în exprimarea adevărului ortodox în fața ereziilor protestante și a dat sfaturi privind căsnicia, necesitatea păstrării fecioriei și, în primul rând, importanța trăirii unei vieți în Hristos. Părintele a avut disponibilitatea de a ne reaminti că trebuie să îi iubim pe fiecare în parte, de asemenea faptul că cea mai mare cinstire pe care o putem oferi sfinților e să îi imităm în viața de zi cu zi. În timpul dialogului, Părintele Josiah a făcut permanent referire și a citat din Sfânta Scriptură și din Sf. Părinți. Conferința a fost tradusă din limba engleză în limba română de arhid. prof. dr. Ilarion Argatu. 

La finalul evenimentului, toți cei prezenți au interpretat imnul pascal Luminează-te, luminează-te, Noule Ierusalim și au dat slavă lui Dumnezeu.

                                                 Ilarion Cojocari, clasa a XI-a B