Cercul de Limbă și Literatură Română coordonat de prof. dr. Carmen Dura, împreună cu pr. prof. dr. Bogdan-Ioan Anistoroaei

În data de 8 decembrie 2022, la Muzeul mitropolitan, a avut loc întâlnirea profesorilor de Limba și literatura română, în cadrul Cercului de Limba și literatura română pentru liceu, organizat de catedra de Limbă română a Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” din Iași.

Tema întâlnirii a fost Strategii didactice de adaptare a competențelor din programa de gimnaziu la specificul studierii limbii și literaturii române în liceu (clasele IX-X).

În deschidere, părintele prof. Constantin Simiraș, director al Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” din Iași, a adresat un cuvânt de deschidere profesorilor și elevilor prezenți.

Prezentarea tematică a întâlnirii a fost făcută de doamna profesor Carmen Dura, împreună cu Ionela Roșca, elevă în clasa a X-a C.

Având în vedere tema anului propusă de Patriarhia Română, Isihasmul și Rugăciunea, părintele prof. Anistoroaei Bogdan-Ioan a vorbit despre Vasile Voiculescu, poet isihast, în contextul mișcării isihaste de la Rugul Aprins, valorificând câteva texte poetice centrate pe rugăciune.

Corul de fete, coordonat și dirijat de prof. Carmen Dura, a interpretat  4 colinde, primul inspirat din versuri de Vasile Voiculescu, al doilea preluând psalmul 46 din Psaltirea în versuri a Sf. Mitropolit Dosoftei, al treilea fiind un colind popular din zona Turda și al patrulea din repertoriul grupului psaltic al Patriarhiei române, Tronos. 

În final, cei prezenți au participat la vernisajul în cadrul căruia au putut vedea lucrări ale elevilor seminariști, atât icoană și desen (prof. coordonatori ai elevilor fiind Ioana Măriuței și Cristina Sofragiu), cât și modelaje inspirate din imaginarul voiculescian, coordonați de prof. Dan Cîrciumari.

Momentul a evidențiat preocupările elevilor și caracterul interdisciplinar și transdisciplinar de formare a tinerilor  seminariști.

Preot prof. dr. Anistoroaei Bogdan