Caravana U.A.I.C în vizită la Seminar

În data de 1 noiembrie 2022, elevii claselor a XII-a au întâmpinat, în Atriumul Seminarului, Caravana U.A.I.C. Coordonatorul activității, dl. lect. univ. dr. Bogdan Constantin Neculau, împreună cu doamna Gabriela Moșa și doamna Paula Munteanu, au poposit la Seminar pentru a prezenta elevilor claselor a XII-a bogatele optiuni educaționale pe care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” le oferă absolvenților. Dialogul interactiv susținut de reprezentanții UAIC a venit în întâmpinarea viitorilor absolvenți, care au fost consiliați profesional și informați cu privire la posibilitațile de carieră existente atât în plan teologic, cât și în afara sferei vocaționale.

Activitatea a fost organizată în cadrul Seminarului de către Părintele Director, prof. dr. Simiraș Constantin, împreună cu doamna prof., coordonator programe și proiecte educaționale școlare și extrașcolare, Raluca Balan, dirigintă a clasei a XII-a A,  în colaborare cu prof. diriginte al clasei a XII-a B, arhid. Mihai Ursache, și doamna prof., Cazamir Paula, dirigintă a clasei a XII-a C.

elev Chiriac Ionuț-Andrei, clasa a XII-a A