Anunț privind organizarea concursului pentru postul de casier-magaziner

 

ANUNȚ

ÎN DATA DE 20 OCTOMBRIE 2016, ORA 10.00, SEMINARUL TEOLOGIC ”SF. VASILE CEL MARE” IAȘI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CASIER - MAGAZINER.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

- SĂ AIBĂ STUDII MEDII

- OPERARE FOARTE BUNĂ PC (Word, Excel)

- SĂ NU AIBĂ CONDAMNĂRI

ACTE NECESARE:

-          C.V.

-          ACTE DE IDENTITATE

-          ACTE DE STUDII

-          CAZIER JUDICIAR

-          ADEVERINȚA MEDICALĂ

-          RECOMANDAREA PREOTULUI PAROH

 

Dosarele se depun la sediul unității în perioada 10-17 octombrie 2016, între orele 10.00- 14.00.

Relatii suplimentare la sediul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”, Iași,  Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46, telefon 0232/217 045.

 

BIBLIOGRAFIA NECESARĂ:

Bibliografie casier-magaziner

1.    Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată;

2.    Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

3.    Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă;

4.    Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității;

5.    Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar contabile;

6.    OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv

7.    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile

8.    Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice