Anunț privind intenția de a selecta parteneri privați eligibili pentru un proiect transfrontalier

      Anunț privind selecția unui partener, entitate de drept privat,  pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul JOINT OPERATIONAL PROGRAMME ROMANIA – REPUBLIC OF MOLDOVA, ENI 2014-2020, Apel proiecte nr. 2, TIP SOFT

 

Observație importantă (corecție din data de 5.04.2018): Capacitatea financiara se calculeaza raportându-se la documentele financiare și fiscale înregistrare pe ultimii 3 la Administrația Financiară, fie 2014-2016 fie 2015-2017.