ADMITERE 2013

 

Un absolvent al clasei a VIII-a poate deveni elev al Seminarului Teologic din Iași prin examenul de admitere

În anul 2013, planul de școlarizare al Seminarului este:

·         TEOLOGIE: 56 de locuri -2 clase

·         PATRIMONIU: 28 de locuri – 1 clasă

Când se susține examenul de admitere?

ETAPA I

23 mai 2013

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini.

27-29 mai 2012

Înscrierea pentru probele de aptitudini.

30 mai -1 iunie 2012

Desfăşurarea probelor de aptitudini.

3 iunie 2013

 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru 

4 iunie 2013

            Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini

Ulterior există încă două etape de admitere.

În ce constau efectiv probele?

1. Pentru admiterea în seminariile teologice, secţia teologie, se organizează probe de aptitudini: probe practice şi probe scrise.

Probele practice sunt următoarele:

a) verificarea dicţiei prin:

– rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:

– intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeul nostru; colinde cu conţinut religios;

– intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române; Limba noastră de Al. Cristea; Ţara Mea de D. G. Chiriac; Imnul eroilor de I. Brătianu; Pui de lei de I. Brătianu);

– verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;

– verificarea simţului ritmic.

Notă: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VIl-a .i a VIII-a.

Conţinuturi clasa a VII-a

1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie

2. Crearea lumii

3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere

4. Rugăciunea în viaţa creştinului

5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos

6. Legea cea nouă – Fericirile

Conţinuturi clasa a VIII-a

7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.

8. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu

9. Biserica, locaş de închinare

10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu

2. Probele de aptitudini pentru seminariile teologice ortodoxe, specializarea patrimoniu, sunt următoarele:

a) proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă ;

b) proba practică pentru testarea aptitudinilor la studiul formelor, desen după natură , evaluată cu notă ;

c) proba practică pentru testarea aptitudinilor la exprimare cromatică în compoziţie , evaluată cu notă.

Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu, iar conţinuturile pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul teologic.

 

Adaugă comentariu nou

Contact

Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Vasile Cel Mare" Iaşi

Adresa: Aleea M. Sadoveanu nr. 46, Iași 700489, România
Tel/Fax:- secretariat - 0232.217.045

              - contabilitate - 03321.100.118
              - administratie - 0733.922.272
              - pedagog - 0733.922.276

Email: seminarteologiciasi@yahoo.com

Sait realizat de DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei și Bucovinei | © 2012 seminariasi.ro