Admitere Seminar 16-27 mai 2024

Pentru probele de aptitudini, rugăm copiii să fie prezenți la ora 8,30 (ei pot veni neînsoțiți și trebuie să aibă asupra lor actul de identitate). 

Desfășurarea probei va începe la ora 9,00.

Calendarul admiterii:

16-17 mai 2024 Înscrierea pentru probele de aptitudini - orele 09 - 15

22 mai 2024 Desfășurarea probelor de aptitudini- Proba Scrisă+Interviu

27 mai 2024 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și rezolvarea contestațiilor 

ADMITERE 2024 etapa  I  - SPECIALIZARE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Pentru anul școlar 2024-2025, în etapa I de admitere la specializarea Teologie Ortodoxă, sunt disponibile 48 de locuri. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, la specializarea Teologie Ortodoxă, absolvenţii de gimnaziu care au minim media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

ADMITERE 2024 etapa I - SPECIALIZARE PATRIMONIU CULTURAL

Pentru anul școlar 2024-2025, în etapa  I de admitere la specializarea  Patrimoniu Cultural sunt disponibile 48 de locuri. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, la specializarea Patrimoniu Cultural, absolvenţii de gimnaziu care au minim media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.