Admitere Seminar 2019

Cum pot deveni elev la Seminar?

Prin examenul de admitere.

Câte locuri sunt la Seminar pentru examenul de admitere?

În anul 2019, planul de școlarizare propus al Seminarului este:

  • TEOLOGIE: 56 de locuri
  • PATRIMONIU: 28 de locuri

În urma primei sesiuni de examen au rămas neocupate 21 de locuri la secția teologie pastorală și 22 de locuri la secția de patrimoniu cultural.

Când se susține examenul de admitere pentru etapa a II-a?

ETAPA I

            24 - 25 iulie 2019

Înscrierea pentru probele de aptitudini.

            29 iulie 2019

Desfăşurarea probelor de aptitudini după următorul program: 

ora 9.00 -  Probă scrisă la RELIGIE (2 ore, pentru toți candidații)

ora 12.00 - Probă practică la STUDIUL FORMELOR ȘI DESEN (pentru candidații care au optat pentru secția patrimoniu cultural)

ora 14.00 - Probă practică la STUDIUL CULORII (pentru candidații care au optat pentru secția patrimoniu cultural)

ora 12.00 - Probă practică la MUZICĂ SI DICȚIE (pentru candidații care au optat pentru secția teologie)

 

29 iulie 2019 - Afișarea rezultatelor finale la probele de aptitudini și ierarhizarea candidaților. Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.

     

În ce constau efectiv probele?

1. Pentru admiterea în seminariile teologice, secţia teologie, se organizează probe de aptitudini: probe orale şi probe scrise.

Probele orale sunt următoarele:

a) verificarea dicţiei prin:

– rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:

– intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Troparul Sfintei Cruci; colinde cu conţinut religios;

– intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române; Limba noastră de Al. Cristea; Ţara Mea de D. G. Chiriac; Imnul eroilor de I. Brătianu; Pui de lei de I. Brătianu);

– verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;

– verificarea simţului ritmic.

Notă: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VIl-a și a VIII-a.

Conţinuturi clasa a VII-a

1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie

2. Crearea lumii

3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere

4. Rugăciunea în viaţa creştinului

5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos

6. Legea cea nouă – Fericirile

Conţinuturi clasa a VIII-a

7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.

8. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu

9. Biserica, locaş de închinare

10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu

2. Probele de aptitudini pentru seminariile teologice ortodoxe, specializarea patrimoniu, sunt următoarele:

a) proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă ;

b) proba practică pentru testarea aptitudinilor la studiul formelor, desen după natură , evaluată cu notă ;

c) proba practică pentru testarea aptitudinilor la exprimare cromatică în compoziţie , evaluată cu notă.

Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu, iar conţinuturile pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul teologic.

Acte necesare dosarului de înscriere:

1.      fişa de înscriere tip, eliberată de şcoala de provenienţă

2.      certificatul de naştere (original şi copie), buletin de identitate (original şi copie)

3.      certificatul de botez (ortodox), original şi copie,

4.      fişa de consultaţie medicală a candidatului (de la naştere şi până la vârsta actuală)

5.      recomandarea preotului  paroh şi a Consiliului Parohial

6.      foaia matricolă a claselor V-VIII

7.      vizita medicală obligatorie + examen psihologic, care se fac la sediul Seminarului în ziua înscrierii

8.      copii acte identitate părinţi

9.      binecuvântarea Chiriarhului (pentru cei din alte eparhii). Candidații din Arhiepiscopia Iașilor depun cerere de binecuvântare la secretariatul Seminarului.

10.   Dosar plic

Contact și informații suplimentare la telefon 0232/217045 (Secretariat).

Contact

Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Vasile Cel Mare" Iaşi

Adresa: Aleea M. Sadoveanu nr. 46, Iași 700489, România
Tel/Fax:- secretariat - 0232.217.045

              - contabilitate - 03321.100.118
              - administratie - 0733.922.272
              - pedagog - 0733.922.276

Email: seminarteologiciasi@yahoo.com

Sait realizat de DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei și Bucovinei | © 2012 seminariasi.ro