Ajutor şi binecuvântare la ceas de cântare

Harul sfinţitor al Duhului Sfânt face ca fiecare lucrare pe care credincioşii o fac în numele Preasfintei Treimi să se săvârşească cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Oricât de nefavorabile ar părea împrejurimile, totuşi Preabunul Dumnezeu creează conjuncturi în aşa manieră încât nici nu ne dăm seama cât de mari şi multe binefaceri ne revarsă, astfel că totul se săvârşeşte în deplină şi sfântă pace.

Cu ocazia organizării celui de-al 22-lea concert de muzică psaltică la Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a rezervat un cuantum de 15 minute corului bărbătesc „Basileus” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iaşi, pentru a cânta în Catedrala Mitropolitană alături de alte coruri de prestigiu ale Arhiepiscopiei Iaşilor: Corul Altarul, Corul Iustiniana, Corul Nectarios, Corul Floralia, Corul Echos şi Corul Mitropolit Iosif Naniescu.

Pentru o prezenţă muzicală remarcabilă a tinerilor seminarişti, diriorul corului, pr. prof. diac. Mihai Ursache, împreună cu ajutorul său de nădejde, pr. prof. Iulian Zaltariov, au ales de comun acord pentru seara duminicii de 3 mai 2015, un buchet psaltic de trei cântări, ce au avut ca scop imprimarea unei trăiri duhovniceşti alese ascultătorilor iubitori de muzică psaltică.

Fiind al şaselea cor participant, din cele şapte înscrise, oboseala şi emoţiile specifice trădau încrederea în puţinele repetiţii pe care corul le făcuse cu doar două săptămâni înaintea concertului. Totuşi, minunea mare a lui Dumnezeu a constat tocmai în ajutorul pe care tinerii şi părinţii profesori l-au primit în momentul când, în sfârşit, au urcat în naosul Catedralei Mitropolitane. Deşi extenuaţi, fuiditatea cu care s-a cântat a făcut ca cele 15 minute să se scurgă imediat, astfel că trecerea prin cele trei piese s-a făcut în tempoul pe care Sfântul Vasile cel Mare l-a impus în mod nevăzut corului său.

Începând cu  „Paraclisul Sfântului Ioan Gură de Aur”, cântări alese, corul a trezit ascultătorii spre a aduce cântare pe ritmul irmologic al glasului VIII pe Γα, celui căruia Biserica i-a rânduit ca anul 2015 să-i fie an omagial. În continuare, cadenţa scăzută pe Πα-ul glasului V a modulat vocile seminariştilor în „Stihoavna Sfântului Varlaam, Mitropolitul Moldovei”, aducând un suflu de cântare autentic moldovenească, spre cinste vlădicii sale. După această partitură a Arhid. Sebastian Barbu-Bucur, care a introdus Catedrala într-o atmosferă de adâncă pioşenie şi tandreţe spirituală, iată că, în cele din urmă, un sentiment de adâncă tânguire şi regret sufletesc se regăsesc pe feţele celor care îi ascultă pe cei 26 de corişti interpretând, într-un duh aparte, Axionul „Nu te tângui pentru Mine, Maică...”, de Ioan Zmeu. Specificul athonit al acestei cântări a făcut din tainicul glasului VI, un imn ce aduce aminte de plânsul Maicii Domnului, atunci când Fiul ei preaiubit a fost pus în groapă. Proorocia Sfântului Simeon la Întâmpinarea Domnului („Şi prin sufletul tău va trece sabie” Luca 2,35) este împlinită, iar Mântuitorul o linişteşte pe Maica Sa cu făgăduinţa că „Mă voi scula şi Mă voi proslăvi”. De asemenea, făgăduinţa vine şi la credincioşi, spunând că „voi înălţa întru slavă pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste te măresc”. Cuvenita închinare şi adorare sfântă pentru Maica Domnului era în seara concertului adânc înrădăcinată în sufletele tuturor celor prezenţi.

Bucuria, dar şi evlavia pentru ajutorul pe care Dumnezeu îl dă de fiecare dată corului „Basileus” prin patronul său, Sfântul Vasile cel Mare, umpleau inimile seminariştilor, amintindu-le totodată că niciodată Dumnezeu nu rămâne indiferent celor care îi aduc slavă prin cântul lor frumos.

După terminarea concertului, membrii tuturor corurilor au participat la o agapă creştină la Colegiul „Sfântul Nicolae”.

Adaugă comentariu nou

Contact

Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Vasile Cel Mare" Iaşi

Adresa: Aleea M. Sadoveanu nr. 46, Iași 700489, România
Tel/Fax:- secretariat - 0232.217.045

              - contabilitate - 03321.100.118
              - administratie - 0733.922.272
              - pedagog - 0733.922.276

Email: seminarteologiciasi@yahoo.com

Sait realizat de DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei și Bucovinei | © 2012 seminariasi.ro